Zemřel Reinhard Bonnke – evangelista, který neznal hranice

„Moje jméno můžete klidně zapomenout, ale jméno Ježíše Krista nezapomeňte.“ To jsou slova Reinharda Bonnkeho z bratislavské evangelizace v roce 1990. Slova, která vystihují jeho život i charakter jeho služby. Osobně, pomocí svých publikací a jiných médií oslovil evangeliem stovky milionů lidí po celém světě. Jeho jedinou taktikou přitom bylo nechat se vést Duchem svatým. „Pohybovat se v Duchu svatém není mým koníčkem, ale podstatou mého života. Není to nějaké hobby nebo dekorace, je to smysl naší služby, našich životů, je to klíč k růstu církve, klíč k hlásání evangelia,“ zdůrazňoval (Život víry 1991/10).

Narodil se za druhé světové války, 19. dubna 1940 v Königsbergu (dnešním Kaliningradu), jako nejmladší syn německého letničního pastora. Už v devíti letech vydal svůj život Kristu a v 10 letech prožil Boží povolání na misijní pole do Afriky. Vystudoval biblickou školu ve Walesu a sedm let strávil jako ordinovaný pastor letniční církve v severním Německu. V roce 1964 se oženil a o tři roky později se s manželkou Anni a prvorozeným synem odstěhoval do malého nezávislého království Lesotho v jižní Africe.

„Když jsem jako mladý kazatel přijel do Afriky poprvé, viděl jsem, že věci jdou obtížně a ztuha. Lidé naslouchat Božímu slovu nepřicházeli. Říkal jsem si, že bych v Německu byl úspěšnější. Když jsem si to uvědomil, vedlo mě to k tomu, že jsem se modlil a postil a hledal Boží tvář. A pak jsem shledával, že svatý Duch musel krok za krokem, situaci za situací, nejprve měnit mě. Pak jsme viděli velké průlomy. To, co dříve šlo velmi ztuha, bylo snadné,“ vzpomínal Bonnke na počátky své služby (Život víry 2002/9). Kázal prý někdy jen pěti lidem a ptal se Boha: Je tohle všechno, k čemu jsi mě povolal?

„Afrika bude spasena!“

Po pěti letech strávených v Africe mu Bůh odpověděl. Čtyři noci za sebou se Bonnkemu zdál sen: Viděl Afriku obmytou Kristovou krví a slyšel hlas Ducha svatého: „Afrika bude spasena!“ Tehdy přijal Boží vizi zasáhnout evangeliem celou Afriku – od Kapského Města po Káhiru: „Ať bdím či spím, jím či piju, tato vize je stále ve mně, nikdy mě neopouští,“ tvrdil a svými skutky to dokazoval.

Kázal evangelium – nejprve venku, poté se kvůli špatnému počasí přesunul do stanů. Přicházelo stále více lidí, a tak se zvětšovaly i stany. V 80. letech se stanem pro 34 000 lidí zapsali do Guinessovy knihy rekordů jakožto největší mobilní stavbou na světě. V roce 1985, těsně před plánovaným shromážděním v Kapském Městě roztrhalo stan tornádo. Bonnke shromáždění nezrušil, ale rozhodl se ho uspořádat pod širým nebem. Místo 34 tisíc lidí přišlo 70 tisíc lidí. Od té doby kázal Bonnke na sportovních stadionech nebo pod širým nebem. Nejvíce lidí přišlo 12. listopadu 2000 na závěrečné shromáždění šestidenní kampaně v nigerijském Lagosu – na jednom místě se tam shromáždilo 1,6 milionu lidí.

79 milionů rozhodnutí pro Krista

Bonnke byl misionářem, který neznal hranice – státní ani denominační: „Jak já rozumím poslání evangelisty, patří k jeho přirozenosti pracovat přes všechny ploty a zdi. … Pravý biblický evangelista nesmí být za plotem s jednou skupinou věřících. Je poslán, aby šel a kázal evangelium až po brány pekla.“ (Život víry 2002/09)

Podle jeho organizace Kristus pro všechny národy (CfaN) téměř 79 milionů lidí vydalo na jeho kampaních život Ježíši a stvrdilo to vyplněním a odevzdáním karty rozhodnutí. Jeho evangelizační činnost provázely i četné zázraky a uzdravení. Některými je proto Reinhard Bonnke označován za nejúspěšnějšího a z hlediska vynaložených financí za nejefektivnějšího evangelistu všech dob.

Lidi mnoha národností neoslovoval jen osobně z pódia, ale také pomocí knih a DVD – v češtině vyšla například kniha „Evangelizace ohněm“, „Duch svatý – jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní?“ nebo jeho autobiografie „Život v jednom ohni“. Do češtiny byla také přeložena jeho praktická příprava na evangelizaci „Škola ohně“ a osmidílná série vyučovacích filmů „Full Flame“. Proběhla tu jeho „Konference ohně“ i obrovská kampaň „Od minusu k plusu“ s evangelizačními brožurami rozeslanými poštou do domácností.

Evangelium prosperity? Mnoho majetku?

Jeho osobnost je zahalena aurou dokonalého Božího muže. Ale ani Bonnke nebyl dokonalý. Jako každý velký evangelista měl své odpůrce a kritiky. Někdo mu vytýkal, že káže evangelium prosperity, druzí zpochybňovali „jeho“ zázraky, jiným se zdálo, že ke konci života vlastnil příliš mnoho majetku. Mnozí poukazují na to, že karty rozhodnutí pravděpodobně někteří lidé vyplňovali opakovaně, a proto jich je tak závratný počet.

V roce 2010 předal vedení organizace CfaN mladému americkému evangelistovi Danielu Kolendovi, nepřestával však být aktivní – v evangelizačních kampaních, ve vyškolování duchovních vedoucích a evangelistů, v médiích i na sociálních sítích. S Afrikou se rozloučil při svém posledním evangelizačním turné v roce 2017. V témže roce také naposledy navštívil ČR – přijel podpořit službu Bena Fitzgeralda na akci Awakening Europe v Praze. 

Zemřel doma, obklopen rodinou, v sobotu 7. prosince 2019. (Před několika lety byl operován kvůli rakovině prostaty, ale nemoc se poté vracela. Nedávno si zlomil stehenní kost, což pro jeho organismus byla veliká zátěž.) Odešel jen několik dní po oslavách 55. výročí svatby. Zanechal zde manželku Anni, tři dospělé děti a osm vnoučat. Bylo mu 79 let.

V plném znění článek vyjde v lednovém čísle časopisu Život víry.
Foto k článku: Kristus pro všechny národy

Napsat komentář