Vinesong sdílel evangelium ve věznicích i na náměstích

5
(4)

Letos v létě proběhlo již páté turné mezinárodní misijní vokální skupiny Vinesong v České republice. Vinesong se vrátil na některá místa, kde již koncertoval dříve, jiná navštívil poprvé. Většinou lidé na koncerty a svědectví reagovali pozitivně, mnoho se jich obrátilo nebo bylo povzbuzeno do další služby. I tentokrát se na uspořádání turné nemalou měrou podílely místní církevní společenství a vězeňští kaplani. Novinkou bylo zařazení písní v ruštině, které potěšily mnoho přítomných ukrajinských rodin. Vybíráme ze svědectví členů kapely:

Na prvním koncertě tohoto turné, v Brništi, na nás čekal plný sál. Byl to skvělý začátek a mnoho lidí nám potom řeklo, že to pro ně bylo velikým požehnáním. Byli velmi vděční, že jsme přijeli a sloužili v jejich malé vesnici. V místní církevní budově bydlela ukrajinská rodina a na koncert přišli i jejich další krajané. Když jsme po domluvě během setkání zpívali několik písní v ruštině, reagovali velmi emotivně a zažívali Boží lásku, pokoj a ujištění.

Naše první letošní služba odsouzeným v ČR ve věznici Stráž pod Ralskem byla úžasnou zkušeností. Na setkání bylo přítomno sto mužů a jejich reakce byla neuvěřitelná. Asi osmdesát pět z nich odevzdalo svůj život Ježíši. Na závěr jsme je požádali, aby s námi chválili Pána, a celé místo propuklo ve výkřiky chvály a vděčnosti Bohu. Místní kaplan je laskavý muž, který je pro vězně jako jejich otec, a na konci k nim mluvil s opravdovou otcovskou láskou a úctou.

Liberci mnoho lidí odevzdalo svůj život Ježíši, mezi nimi soused místního pastora a sousedova dcera, které na koncert pozval.

Setkání ve věznici Bělušice se zúčastnilo asi šedesát vězňů a zástupkyně ředitele věznice, která nám za naši službu poděkovala. Padesát pět mužů odevzdalo svůj život Ježíši. Na závěr nám věznice darovala med, který sami vězni vytočili od svých včel.

Plzni jsme si s našimi přáteli Martinem a Martinou Vavříčkovými zavzpomínali na naše první turné, které jsme právě zde zahájili před deseti lety. Pastor Karel Řežábek je vedoucí chval a překladatel našich písní do češtiny. Je i naším učitelem češtiny, který nás naučil zpívat v tomto jazyce. Zorganizoval setkání ve svém sboru a pět lidí tam odevzdalo život Ježíši.

Dále jsme pokračovali do věznice Kynšperk nad Ohří, do které jsme zavítali už během našeho předchozího turné. Koncertu se tam tentokrát zúčastnilo asi padesát mužů, čtyřicet z nich během bohoslužby odevzdalo život Ježíši.

Z ranního setkání ve věznici jsme vyrazili rovnou na první open-air koncert tohoto turné v Přešticích. Lidé se shromáždili všude kolem na lavičkách, naslouchali písním a mnozí zvedli ruce na výzvu k obrácení. Byla to pro nás veliká radost a výsada sloužit pod širým nebem a vidět, jak lidé pomalu, ale jistě reagují na naši hudbu a poselství evangelia.

Po osmi letech jsme se vrátili také do Sušice, ve které se na našem koncertě podílely sbory z celého šumavského regionu.

Ratiboři jsme byli ubytovaní u veřejně známých rodin včetně ředitelky místní základní školy. Ta naši Rachael pozvala do školy, aby se seznánila s dětmi v jednotlivých třídách. Díky tomu se někteří žáci a jeden učitel zúčastnili našeho vystoupení. I zde mnoho lidí zvedlo ruku na výzvu k pokání, včetně některých žáků a členů hostitelských rodin.

Třinecká čtvrť Nebory byla posledním místem našeho českého turné v roce 2014 a rádi jsme se tam vrátili. Tentokrát bylo setkání výjimečné tím, že nás navštívilo mnoho přátel a rodinných příslušníků.

Během setkání v Pardubicích jsme vycítili nepřirozený odpor, když kolem naší dodávky prošla paní a rozčileně křičela, že nás nahlásí na policii, protože zde nemáme co dělat. Pastor Pavel nám řekl, že každý týden pořádají venkovní evangelizace a mluví s lidmi v okolí. Viděli jsme odvahu v jeho přístupu, když náš koncert uváděl. Kolem se shromáždilo přes sto lidí, kteří se chtěli zúčastnit, a opět mnoho lidí odevzdalo svůj život Ježíši.

Setkání ve Vysokém Mýtě zorganizovala naše kamarádka Hana Pospíšilová. Prohlašovat jméno Ježíš do širokého okolí je pro nás opravdová čest a výsada, kterou nepovažujeme za samozřejmost. Několik lidí odevzdalo život Pánu a někteří lidé mluvili o tom, jak se jich naše služba dotýkala. Jeden muž se o této akci dozvěděl z rádia ve 13 hodin odpoledne a zúčastnil se jí s celou svou rodinou.

Poslední služba odsouzeným v rámci tohoto turné se konala v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Bylo to neuvěřitelné setkání. Na začátku koncertu nás přivítala paní ředitelka věznice a poděkovala nám, že jsme přijeli. Během služby, a vlastně ještě předtím, než jsme zazpívali jediné slovo, už několik žen začalo plakat. Po celou dobu koncertu jsme prožívali silný pocit Boží přítomnosti, ženy zpívaly spolu s námi a plně se zapojovaly. Na konci byly velmi dojaté a asi šedesát ze sedmdesáti přítomných odevzdalo svůj život Ježíši.

Naše závěrečná setkání tohoto turné se konala v Praze a okolí.

Bohu patří sláva za všechno, co v České republice vykonal, za všechny dveře, které byly otevřeny a za lidi, kteří byli získáni pro Pána.

Autor: Katka Laughlin (Kožinová)
Úvodní foto: solutionchapel

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 4

Napsat komentář