VIDEO: Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám za domov

5
(2)

„Ať mír dál zůstává nad touto krajinou,“ zpívá ve známé písni Marta Kubišová a parafrázuje tak modlitbu Jana Amose Komenského. I o tato slova se opírá letošní Modlitba za domov pravidelně vyhlašovaná Ekumenickou radou církví při příležitosti říjnového výročí vzniku Československa.

„Mír – zejména Boží mír – je něco víc než jenom klid zbraní, je to stav smíření mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a stvořením a mezi lidmi a Bohem. Čeština má pro tento Boží mír nádherný výraz pokoj. A za tento pokoj se budeme modlit,“ vysvětlil za organizátory v průvodním textu Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví. „Za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme,“ doplnil. Oficiálním motem letošního ročníku s tématem Žít ve společném domě se stala Komenského výzva „Komukoli můžeš prospět, prospívej rád!“

Modlitební iniciativa každoročně spojuje věřící mnoha církví a křesťanských sborů napříč Českou republikou a navzdory epidemiologickým opatřením je propojí i tentokrát. „Chceme přispět k povzbuzení a naději, že nečelíme této situaci sami a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí,“ uvedli organizátoři. Rada církví křesťany vyzývá, aby se v modlitbě spojili nejen ve svátek, ale i v neděli 25. října při online bohoslužbách.

Výzvu podle původního plánu mělo doprovodit ekumenické setkání v Husově sboru ve Vršovicích za účasti zpěváků Marty Kubišové a Václava Neckáře nebo farářky Martiny Viktorie Kopecké. Ve videopozvánce známé tváře odpovídaly na otázku, co pro ně znamená právě slovo domov nebo modlitba. Vzhledem k aktuálním opatřením proti šíření koronaviru sice bylo plánované setkání zrušeno, křesťané se ale ve středu 28. října od 15.00 mohou ke společným modlitbám připojit alespoň virtuálně prostřednictvím přenosu České televize.

Letošní Modlitba za domov

Organizátoři na stránkách Ekumenické rady církví zveřejnili oficiální znění společné modlitby. Věřící povzbudili, aby připojili přímluvu za duchovní obrození České republiky, za nemocné, kteří se nacházejí na pokraji života, nebo za ty, kteří vlivem pandemie přišli o zaměstnání.

Všemohoucí Bože,

doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče,
že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,
že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama,
a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.
Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,
vždyť Ty jsi Světlem světa, jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.
Vlij do našich srdcí lásku a naději, daruj nám pokoj, v této nelehké době,
posiluj nás v těžkých chvílích našeho života a osvoboď nás od strachu.
Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy,
buď útěchou všem, kteří trpí a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.
Žijeme v jednom společném domově, který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy.
Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi. Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.
V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Amen

Úvodní foto: Anthony Delanoix (Unsplash)


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 2

Napsat komentář