Vakcína jako znamení šelmy? Covid-19, konspirační teorie a my

3.9
(152)

V dnešní době je přístup k informacím mimořádně snadný. Stačí mít počítač nebo mobil a připojení k internetu – a během pár vteřin si můžete číst aktuální zprávy, dívat se na film, najít si recept, přečíst si e-maily, navštívit sociální sítě… Nabídka je obrovská, mnohem větší, než jsme schopni zkonzumovat. A rozdíly v kvalitě jsou také značné, byť nejsou vždy patrné na první pohled. Snad každý, kdo se na internetu nějakou dobu pohybuje, již narazil na videa či stránky, které ho svým obsahem šokovaly, zneklidnily. Často jde o „senzační odhalení“ různých globálních spiknutí, tajných záměrů mocných lidí atp. Dá se jim věřit? Jak se v tom všem vyznat?

Před deseti, možná patnácti lety jsem na internetu narazil na videa, která tvrdila, že svět řídí skupina Bilderberg – spolek superboháčů a vrcholných politiků, kteří se jednou za čas sejdou a dohodnou si strategii na další období, např. vyberou příštího prezidenta USA, naplánují války či hladomory atp. Znělo to celkem uvěřitelně, některé informace se daly ověřit z nezávislých zdrojů (skupina opravdu existuje a její setkání jsou neveřejná), jiné odkazovaly na weby plné bizarních konstrukcí a nesmyslů. Přesto jsem měl pocit, že se mi otevřely oči, že jsem najednou pronikl do něčeho, co mi bylo dosud skryto. A bylo to návykové, nutilo mě to o věcech přemýšlet, zkoumat, co je na tom pravdy, hledat a číst dál a dál. Ale můj vnitřní pokoj se ztratil. Svět se stal nehostinným místem, cítil jsem se bezmocným otrokem tajemných elit a Boží moc a vláda nad světem jako by byly najednou jaksi menší…

Spikleneckých teorií je spousta a vynořují se stále nové. V posledním roce, v souvislosti s pandemií covidu-19, se jich vyrojilo mimořádné množství. Pokusím se nejprve vysvětlit, o čem vlastně mluvím. Ano, někteří politici nehrají fér a chtějí např. ovlivnit veřejné zakázky a přihrát si z nich něco do vlastní kapsy. Nadnárodní korporace či farmaceutické společnosti mají za svůj hlavní cíl zisk a mnohé se neštítí uzavírat kartelové dohody, obcházet zákony, vyvíjet tlak na změny zákonů atd. O těchto věcech ale tento článek není. Ani o tom, že tajné služby různých států se snaží pomocí sociálních sítí ovlivňovat veřejné mínění nebo pronikat na vlivná místa. 

Termínem „konspirační teorie“ míním toto: Jde o tvrzení, že existuje organizované úsilí iniciované skupinou velmi bohatých a mocných lidí (vlád, tajných služeb, korporací, tajných spolků…) s cílem změnit současný chod světa – a že to vše se daří před většinou společnosti dlouhodobě tajit. Je pro ně typické odmítání vědeckých poznatků, popř. nedůvěra v demokracii a fungování jejích pojistek. Patří sem nejen teorie o ploché Zemi, zfalšovaném přistání na Měsíci, kontaktech s mimozemšťany, iluminátech či Novém světovém řádu, ale také o tom, že koronavirus covidu-19 byl uměle vytvořen jako biologická zbraň, že byl rozšířen americkou armádou s cílem omezit lidská práva a svobody, nebo dokonce že se šíří pomocí antén pro sítě 5G. V křesťanském prostředí se těmto spekulacím podobají různé výpočty data Ježíšova druhého příchodu – navíc s nimi bývají nezřídka kombinované. 

Proč jim podléháme?

Nemám po ruce žádný reprezentativní průzkum, ale zdá se mi, že různým alternativním zdrojům informací věří možná i větší procento křesťanů, než jaký je podíl konspirátorů v běžné společnosti. Proč tomu tak je? Proč jsou pro nás tyto myšlenky tak lákavé? Zkusím popsat čtyři důvody:

1. Křesťanský odstup od světa. Pro křesťany, a pro evangelikály zvláště, je hlavním zdrojem a měřítkem pravdy Boží slovo. Nejen my, kdo jsme vyrůstali v době socialismu, proto žijeme s vědomím, že to, co „se říká v televizi a píše v novinách“, nemusí být vždycky pravda. Stejně jako tehdy naši rodiče nám, i my svým dětem říkáme: Ve škole ti sice možná řeknou… (že jsi vznikl náhodou, že sex mimo manželství je v pořádku, že pornografie neškodí, že neexistuje žádná absolutní pravda…), ale ve skutečnosti je to jinak.

Problém je, pokud se tento přístup začne uplatňovat i na věci, které nejsou s Biblí v rozporu (nebo o nich Bible nemluví), a vznikne z něj paušální nedůvěra k běžným zdrojům informací jako takovým. Ne že by mainstreamová média byla vždy nestranná a jejich informace bezchybné. I v nich se odráží životní postoje a hodnoty těch, kdo je tvoří. Přesto bývá jejich přístup k pravdě a jejímu ověřování mnohem zodpovědnější než u různých internetových stránek, o přeposílaných e-mailech nemluvě. Ve většině případů najdete pravdu mnohem spíše ve velkých médiích (jejichž podnikání na přinášení věrohodných informací stojí, a proto do ověřování zpráv mj. investují peníze) než v různých alternativních zdrojích. Pokud nějaká zpráva není v běžných médiích u nás ani v zahraničí, téměř vždy jde o zprávu falešnou.

2. Pocit výjimečnosti. Konspirační teorie jsou svůdné, podobně jako ovoce z rajského stromu poznání jsou „lákavé pro oči“. Kdo jim uvěří, má dojem, že porozuměl tomu, co většina lidí nechápe: „Všichni ostatní jsou zmanipulovaní, nechali se ošálit, ale já znám pravdu!“ Tahle narcistní struna může být důvodem, proč se víra v konspirační teorie nevyhýbá ani lidem vzdělaným a sečtělým. Pýcha hrozí všem. Přiznat, že jsem uvěřil iluzi, je bolestné (zvláště pokud už člověk kvůli svým názorům např. přišel o část přátel nebo utrpěly jeho rodinné vztahy), a proto konspirátoři často berou i věcné argumenty těch, kdo s nimi nesouhlasí, jako osobní útok. 

Sociální sítě navíc fungují jako „sebepotvrzující ozvučná komora“. Přirozeně se obklopujeme lidmi s podobnými názory, a pokud nám někdo souzvuk narušuje, prostě ho přestaneme sledovat, vyřadíme ho z „přátel“. Kdo to takto dělá, ale postupně ztratí zpětnou vazbu a sebekritický odstup. Když takového člověka někdo upozorní, že něco může být jinak, je pro něj snadné oponenta označit za loutku a odpovědět: „Přesně tohle oni chtějí – chtějí, abys tomu věřil. Kdyby sis to líp nastudoval, věděl bys, kde je pravda.“ Jenže na internetu lze najít zdroje tvrdící téměř cokoliv. Kdo hledá, své „důkazy“ najde vždycky. Každá informace potvrzující danou teorii je pak důkazem, každá informace ji vyvracející je součástí spiknutí…

3. Vysvětlení složitého světa. Do běhu historie občas zasáhnou události, které si lidé předtím neuměli ani představit, natož aby je očekávali; říkává se jim „černé labutě“: výbuch elektrárny v Černobylu, pád socialistického bloku, útok na newyorská Dvojčata, finanční krize v roce 2008, pandemie covidu-19… Právě na takové dějinné zvraty se často nabalují konspirační teorie. Katastrofy jsou pro nás traumatizující, a proto se snažíme zjistit, jakou mají příčinu, dát jim nějaký srozumitelný kontext. Nic se samozřejmě neděje bez příčiny, ale (pominu-li dění v duchovním světě) mnohdy jí je jen série chyb, lidského selhání, nedorozumění, zmatků, souhry okolností. Přijmout takové banální vysvětlení se nám ovšem příčí. Chceme, aby svět dával smysl. A je logické předpokládat, že za velkými událostmi musí být „velké“ příčiny, nebo ne?

„Konspirační teorie jsou vlastně pokračování středověkých jevů, jako bylo připisování příčin negativních věcí, např. morových epidemií, nejprve Židům, později čarodějnicím,“ říká teolog a publicista Dan Drápal. „Ještě hlouběji za tím je představa, že za všechno někdo může a že je třeba ho odhalit. („Rabbi, kdo zhřešil – on, nebo jeho rodiče?“ Jan 9,2) Podobně přistupovali Jóbovi přátelé k Jóbovi. Zastánci konspiračních teorií většinou soudí, že to někdo řídí. Mám pro ně špatnou zprávu: Nikdo to neřídí. Žije to vlastním životem, jakýmsi samospádem.“

Jako křesťané věříme, že i když můžeme procházet obdobími trápení a zmatku, dobrému Bohu se nic nevymklo z rukou a je stále s námi. Konspirátoři ale vkládají otěže světa do rukou lidem – těm zlým. Zvláštním paradoxem jejich teorií je, že pod heslem „nenechejte se zastrašit!“ mnohdy nabízejí vysvětlení, která jsou ještě děsivější než realita.

4. Mesiášský komplex. Představa, že někdo plánuje světové krize a chce vyhubit či zotročit většinu lidstva, je hrozná, ale také vzrušující. A ten, kdo uvěří, že tento zločinný záměr odhalil, má často snahu ty ďábelské snahy překazit a otevřít oči i ostatním. Stačí, když informace nasdílí na sociální síti nebo rozešle e-mailem na všechny své kontakty. Proto se konspirační teorie mezi lidmi šíří rychleji než chřipka. Těm, kdo je hlásají, totiž dávají pocit, že jejich život má smysl.

Navíc jsou tyto teorie vzájemně propletené, takže tomu, kdo jim začne věnovat svůj čas, hrozí, že ho postupně zcela pohltí a změní jeho vnímání světa. Psycholog Jan-Willem van Prooijen k tomu říká: „Nejlepší indikátor, že někdo věří jedné konspirační teorii je, že věří jiné. Jakmile lidé začnou věřit jedné konkrétní teorii, otvírá jim to dveře k mnoha dalším. Pak si totiž začnou říkat: V zákulisí se toho možná děje mnohem víc. Co dalšího ještě nevím?“

Pro křesťana to může být zrádná past: Konspirační teorie člověka zaměstnávají, zahlcují jeho myšlení, kradou mu čas a energii, kterou by jinak mohl věnovat službě Bohu, lidem, modlitbě, studiu Písma – čemukoli užitečnému. Jsem přesvědčený o tom, že Satan se většinou nesnaží nás rovnou odvrátit od víry v Ježíše. Ze začátku mu stačí, když svou pozornost upřeme jinam. Když nás rozptýlí (čímkoli), abychom nenaplnili Boží vůli pro svůj život. A až poté do nás začne zasévat semínka pochybností, starostí a „větších“ pokušení… 

Covid-19 a „znamení šelmy“

Už jsem zmínil, že specifickou podmnožinou konspiračních teorií jsou teorie křesťanské, často spojené s výkladem knihy Zjevení a vypočítáváním času Ježíšova příchodu. 

„Někteří zapálení křesťané toužebně vyhlížejí příznaky poslední doby,“ říká k tomu teolog Pavel Hošek. „A čím déle je vyhlížejí, tím jistěji je také spatří. Když má někdo v ruce kladivo, svět mu začne připomínat hřebík. Když se člověk dívá kolem sebe a má plnou hlavu výjevů z knihy Zjevení, určitě najde to, to co hledá: Potvrzení, že nastali ,poslední dnové lidstva‘. Je to myslím určitý druh nezdravé fantazie. Fantazie, která navíc dává některým věřícím pocit, že vědí víc než ostatní, že vidí za scénu a pod povrch událostí, že mají klíč k pravému výkladu toho, co se děje.“ 

Zde je na místě dodat: Očekávat Ježíšův brzký příchod je biblické. Jen pamatujme, že „v posledních časech“ žijeme už 2000 let – a pokud někdo prorokuje konkrétní termín Ježíšova příchodu, směle takové proroctví označme za falešné (viz Matouš 24,36).

V posledních měsících se mezi evangelikály šířila videa, která dávají do souvislosti biblická proroctví a pandemii covidu-19. Jedním z jejich autorů je např. jihoafrický adventista Walter Veith, který v minulosti navštívil i ČR. Ten tvrdí, že vytržení nastane v roce 2027 (pro upřesnění: jeho denominace se od tohoto jeho tvrzení distancuje) a že vakcína proti covidu-19 bude modifikovat lidskou DNA. 

Internetový evangelista Robert Breaker, který sám sebe označuje za nezávislého baptistu, jde ve svých výkladech ještě dál: Podle něj bude vakcína proti novému koronaviru navíc obsahovat mikročipy, které člověka napojí na vysílače 5G a převezmou kontrolu nad jeho tělem a myšlením. Breaker tvrdí, že nechat se očkovat proti covidu-19 znamená přijmout znamení šelmy – a následně jít do pekla. Tajemník KMS Lubomír Ondráček ovšem upozorňuje, že tato teorie se neshoduje s biblickým poselstvím: „Znamení šelmy bude nutné přijmout vědomě.“ 

Podle doc. Mgr. Marka Bužgy, Ph.D., staršího KS Ostrava a garanta lékařské fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jsou zmíněné výklady nesmyslné i z medicínského hlediska: „Typů vakcín je několik, nicméně všechny mají za úkol stimulovat náš imunitní systém k obraně před daným antigenem (jakýmsi identifikátorem daného viru či bakterie) a připravit jej na obranu před patogenem. Pokud dojde ke změně buňky a její genové výbavy, je buď imunitním systémem programově vyhledána a zničena, nebo se vyvine např. v buňku nádorovou. Změna DNA vede k poškození organismu, což je opak toho, proč očkování provádíme.“ 

Konkrétně k vakcínám proti covidu-19 a možnosti jejich zneužití lze dodat: Po celém světě je různými vědeckými týmy vyvíjeno minimálně 25 vakcín a je stěží představitelné, že by všechny tyto týmy navzájem koordinovaly své úsilí vytvořit vakcínu záměrně škodlivou. A ještě nepravděpodobnější je, že by tento záměr nikdo z tisíců zapojených vědců nevyzradil. Navíc všechny vakcíny podávané v EU musí nejprve projít schválením Evropské lékové agentury a své slovo má i český Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tedy i všichni odborníci v těchto institucích by museli být zapojeni do spiknutí a zároveň by o tom museli všichni mlčet jako hrob. 

Fáma o tom, že vakcína proti covidu-19 má modifikovat DNA příjemců, zřejmě vznikla nesprávným pochopením jejího fungování: Tento druh vakcín je totiž postaven na mRNA (jednovláknová nukleová kyselina), pracují tedy s genetickou informací viru. „RNA se dostane jenom do našich dendritických buněk (kmenové buňky podílející se na imunitě organismu) a dál se nebude množit, takže se nemůže ani integrovat do našeho genomu,“ říká virolog doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc., z Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK.

Teolog Dan Drápal (který mj. nedávno napsal velkou knihu Ukážu ti, co se má stát zabývající se výkladem Zjevení) dění kolem koronaviru s biblickými proroctvími propojovat nechce: „Bylo by to hodně násilné. … Kniha Zjevení nám zřejmě není dána proto, abychom věděli přesně, jak se to bude na konci odvíjet. Když konec skutečně přijde, bude to pro nás pro všechny veliký ,aha efekt‘. Najednou bude vše jasné – jenže asi hodně jinak, než jsme si představovali. Ale Duch svatý Božím dětem dá, aby porozuměli.“

Ověřovati stříbro, nesdíleti zlato

Jak se tedy v bludišti internetových informací neztratit? Nabízím pár základních rad:

 • Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. (1. Janův 4,1) V prostředí, kde je lež běžná a obvykle i beztrestná (a internet takovým prostředím je), si musíme uvědomit, že jsme „jako ovce mezi vlky“, můžeme se snadno stát obětí. Opatrnost je proto na místě. Ježíš sice své učedníky vyzývá, aby byli „prostí jako holubice“, ale také „obezřetní jako hadi“ (Matouš 10,16). Jak říká Ed Stetzer, americký pastor, spisovatel a ředitel Centra Billyho Grahama na Wheaton College: „Naivita není duchovní dar.“
 • Pokud je zpráva, na kterou jste narazili, příliš šokující či znepokojivá, zpozorněte. Velmi často jde o nesmysl. Pokud informaci nenajdete i v „klasických“ médiích, nevěnujte jí pozornost. 

  Každopádně se vyplatí jakékoli informace, o nichž si nejste jisti, ověřovat. Hledat zdroje, zjistit si, kdo je citovaný „expert“ atp. Věnují se tomu i specializované stránky, např. hoax.cz, popř. manipulatori.cz, v angličtině pak třeba snopes.com a další. Užitečné tipy, jak rozlišit, co je důvěryhodné a co ne, přináší také Stopařův průvodce po internetu, který je k dispozici na www.zvolsi.info.
 • Vyhýbejte se podezřelým webům (a článkům, které z nich pocházejí nebo na ně odkazují). Jejich seznam – i se zdůvodněním – najdete na www.konspiratori.sk. Nevěrohodné weby se téměř vždy poznají podle toho, že není jasné, kdo za nimi stojí, a že k materiálům, které publikují, nelze dohledat zdroje. O zdroj jakékoli informace by se měl zralý návštěvník webu zajímat na prvním místě.
 • Zamyslete se nad tím, zda je to, co daný článek či video tvrdí, pravděpodobné: Kolik lidí by do spiknutí muselo být zapojeno a jak dlouho by o věci museli (všichni do jednoho) mlčet? Opravdu by danou aféru nikdo z investigativních novinářů z „velkých médií“ neodhalil? Podle pravidla tzv. Occamovy břitvy je obvykle pravdivé to vysvětlení problému, které je nejjednodušší.
 • Neověřené informace nikdy nepřeposílejte ani nesdílejte na sociálních sítích. Jsem přesvědčený o tom, že kdo to dělá, porušuje jedno z přikázání Desatera – Nepodáš křivého svědectví. Mezi sedmi věcmi, které Hospodin nenávidí, pak Bible uvádí mj. „lživý jazyk“, „falešného svědka, který šíří lži,“ a „toho, jenž zasévá sváry mezi bratry“ (viz Přísloví 6,16–19).

  Pavel Hošek k tomu říká: „Konspirační fantazie jsou nebezpečné. Často totiž podněcují ke strachu a hněvu vůči domnělým spiklencům. V krizových situacích pak strach a hněv přerůstá v nenávist a násilí. Šíření konspiračních teorií prostě není nevinné. Je to hřích.“

  Navíc je tím poškozováno naše svědectví o Kristu. Budete-li na facebooku sdílet nepotvrzené teorie např. o covidu, které se časem projeví jako nesmysl, a zároveň články dokazující, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, myslíte si, že vás vaši přátelé budou brát vážně? Chcete riskovat, že kvůli tomu někdo z nich odmítne zprávu o spasení?
 • Pokud vaše myšlení zaměstnávají teorie o všemožných spiknutích, obraťte svou pozornost na Ježíše, buďte s ním a „proplachujte si mozek“ Božím slovem. Zde platí rada apoštola Pavla: Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli… (Ř 12,2)

Nebojte se

Jak skončil můj příběh s „objevem bilderbergiánů“? Postupně jsem si začal všímat také toho, že zmíněné weby často míchají pravdu s věcmi, které jsou nepravděpodobné a nedají se ověřit, a pokud citují nějaké odborníky, často jde o jednotlivce, od nichž se vědecká komunita distancuje. Radil jsem se se zkušenějšími křesťany, co si o věci mám myslet, a jeden z nich mi moudře odpověděl: „Zájmy různých zemí a obchodních společností jsou natolik různé a protichůdné, že je nemožné je dlouhodobě koordinovat a udržet ve shodě. A navíc platí, co je napsáno v druhém žalmu: Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu … Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá.“ To mi pomohlo z daného myšlenkového kruhu vykročit a přestat se tou teorií zaměstnávat (byť dodnes nevím, co přesně si o skupině Bilderberg myslet). 

Trápí vás možnost, že běh světa ovlivňují mocní a zlí lidé, kteří v zákulisí kují pikle? Vězte, že to není pravda. Ale i kdyby tomu tak bylo, Bůh jejich plány maří, vyjdou naprázdno. Skutečným Pánem dějin je on a jeho ruka není ukrácena. „Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno,“ říká Ježíš (Matouš 10,26). 

Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (Jan 14,27)


Mgr. Tomáš Coufal je šéfredaktorem Života víry.
Převzato se svolením z časopisu Život víry (2021/1, str. 14, www.zivotviry.cz).

Úvodní foto: Diana Polekhina (Unsplash)


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 3.9 / 5. 152

13 komentářů u „Vakcína jako znamení šelmy? Covid-19, konspirační teorie a my“

 1. Ne se všemi částmi článku souhlasím, především s částí “Pokud informaci nenajdete i v „klasických“ médiích, nevěnujte jí pozornost”, protože klasická media, již dnes nejsou zárukou “dobré informace”, a také veřejnoprávní televize nás už neinformuje nezaujatě, ale rozumím té části v kontextu celého článku a celý článek stojí za přečtení.

 2. Děkuju za skvělý článek, Tomáši. Konečně to po těch letech někdo dobře pojmenoval, je to nešvar (hřích) hojně rozšířený mezi křesťany. Kořeny jsou myslím přesně takové, jak píšeš. Přehnaná nedůvěra ve vědu a mainstream obecně (media, univerzity, žurnalistika), neznalost demokratických pojistek a nedůvěra v Boží dobré stvoření člověka, v Jeho svrchovanost i v tomto padlém světě.

 3. Mám ve svém okolí několik málo křesťanů, kteří zjevně podlehli konspiračním teoriím. Jak těmto lidem pomoci? Modlit se za to, aby jim došlo, že uvěřili lžím? Modlit se za to, aby se přimkli k Ježíši a nikoli ke konspiračním teoriím? Nebo s nimi diskutovat o jejich bludech?

 4. Zdravím Vás p. Zoubku,
  jedni věří konspiračním teoriím, jiní věrí lžím z médií, která někomu patří a ti píší podle zájmu svého mecenáše 🙂

 5. Děkuji za tolik potřebný článek je potřeba se o těch věcech bavit a hlavně se ujištovat v Boží svrchovanosti a v jeho zaslíbeních, předně v naději spasení kterou nám Ježíš vydobil svou krví na kříži kterou korunoval slavným vzkříšením a kterou nám nemůže nikdo tajně vzít (; s médii je to podle mě obecně složité (vždy někumu s rúznými záměry patří) a nejen s nimi…. reálně nemáme šanci nebo kapacitu času zjistit informační pravdu o různých věcech, to by jsme nemohli už nic jiného dělat a to není cílem. Taky si nedělejme iluze že tu nejsou zlí lidé nejrúznějších spolků včetně vladařů a že nemohou dělat šokující věci i to se stává. Tak to bylo vždy a je. Nejdůležitější je podle mě závěr článku a to komu věřím. Bůh je ten kdo si jistě prosadí svou vůli a není nikdo kdo by mu v tom zabránil. To ale neznamená že nebude pronásledování a zkoušení Božího lidu Ježíš na to naopak upozorňuje. Dnes a deně mnozí bratří a sestry v nejrůznějších částech světa umírají pro Ježíšovo jméno zatímco mi si tu v klidu žijeme v luxusu a pohodlí. Což nemusí být nutně špatně, ale není na škodu si uvědomit ten kontrast. A jeho záměrem není zlepšit tenhle svět aby byl o kousek míň zlej. Božím záměrem je dovést nás domů. Tento svět jednoho dne skončí to není náš domov! A tak se naskýtá ta nejduležitější otázka …věříš Ježíši ?!!! a i navzdory okolnostem, težkostem nebo dokonce pronásledování? To je to o co tu jde!! To je to čím se máme zabívat a ne kolik je nepřátel a jestli to pravda je a nebo není. V čem spočívá mé bezpečí a pokoj ? Není to náš Bůh sám osobně? To je totiž mnohem důležitější než jestli tu budu žit 30 let a nebo 85 let. To tu vše tak či onak skončí. Ježíš odešel aby nám připravil místo, aby jsme mohli být navždy s ním. Ano jsou tu důležitější věci než je dokonce zdraví, kolika se dožiju let, nebo jestli něco přežiju a nebo ne. Zaměřme svou pozornost na Boha on je ta jediná cesta pravda i život potom je úplně jedno jestli tu je nějaká skupina Bilderberk a co dělají (; tak pokoj vám všem od našeho dobrého Boha . Pozdvihněme své oči k Ježíši a jemu dejme veškerou svou důvěru on s námi bude a nikdy nás neopustí i když musíme projít rúznými těžkostmi, aby se osvědčila ryzost naší víry.

 6. https://www.svetviry.cz/vakcina-jako-znameni-selmy-covid-19-konspiracni-teorie-a-my/ CUO-WADIS? -30 let po ´89 -Probuzené letničně-charizmatické křesťanství – v podání br.Tomáše Coufala z KS? Mám na rozdíl od br.T.C.,dojem, že Bylderberg není jen shromáždění hodných strýčků! Takzvaná epidemická”proroctví”strýčka Gatese ad.,kteří se netají s eugenyckými myšlenkami, zredukovat počet obyvatel planety na jen 1/2miliardy! To si Bohu-žel Aeronet či další nemaestrýmová media nevymyslela! Ten podkožní čip, nemusí být dnes ani velký jako brambora.A ty morgelony a hlístice v rouškách-nejsou taky fikce.I plány panaSchwaba jsou děsivé! A dávat za zdroj pravého soudu:konšpirátori.ski;hoax.cz;manypulátori.cz;zvo si.info;snopes.com;´-mám za to,že tato”média”o homo,gendero,okultu,jihádu,a smrtné”vakcinaci”pravdu nemluví!/Bůh mi říká:věř a uzříš slávu Boží!On léčí dokonale+* a bez X%mrtvol jako pfizer,moderna,astrazen.-jako součást pokusu!

 7. Konspirace vlastně nahrazují Boha. Svět podle nich nemá pod kontrolou Bůh ale mocní tohoto světa. Nebo ne? At mi to někdo z konspirátorů vyvrátí.Jak může křestan tomuhle věřit? Pokud to někdo nevidí, jaké ma rozeznání?Vedení Duchem Svatým? Brát vše jen díky tomu, že je to zabaleno do Zjevení a nestarat se o to, jestli je to z dábla nebo Boha, je vlastně ukázka toho jak mi jde o to být čistý před Bohem.Odděleným od myšlení a filozofiji tohoto světa.A to platí vždy a všude, né jen o konspiracích. Vždy bychom měli hledat zdroj a to, jestli je ona věc či myšlenka v rozporu s Biblí.Jinak tito lidé zkrachují ve víře. Už spojovat vakcínu se šelmou je blud. At si každý nejdříve přečte Bibli, co tomu bude předcházet, např. tu musí být falešný prorok, přemožení křestanů antikristem i osoba antikrist a mnoho dalšího. Je to nebiblické bludné učení,doktríny démonů.Docela mě děsí kolik křestanů tomuto bludu věří. A co Pán Ježíš mluví o lži?O otci všech lží?Má někdo takový možnost vstupu do Božího království? Přečtěte si nejdříve Zjevení.

 8. A jak jinak, než vědomě, přijímáte očkování na covid19? Jakože jste se nerozhodli sami, ale přikázala vám šelma? Vždyť o tom se v Bibli píše, že je nutí pokleknout a přijmout její znamení. Vy křesťani jste tak prolhaný podvodníci, vaše lži volají do nebe, jste zvrácený. Jste jedna banda s tou vaší šelmou! Bohužel hodně špatný příklad Boha.

 9. Jenom takový osobní postřeh k těm černým labutím. To, že se něco zdá zorganizované, do sebe zapadající, nemusí znamenat, že to někdo konspirativně plánuje na zemi. On i ďábel v ponebesí je inteligentní bytost…

 10. Ano, Arnošte, toho jsem si vědom. Proto je v té větě ta vložená závorka:
  „Nic se samozřejmě neděje bez příčiny, ale (pominu-li dění v duchovním světě) mnohdy jí je jen série chyb, lidského selhání…“
  😉

 11. Doufám, že autor nezahrne samotného Pána Ježíše mezi konspirátory. Nelenil jsem, zeptal jsem se přímo Pána a odpověděl mi: testy ještě ano, očkování ne.

 12. Zeptal jsem se kněze, zda-li je správné zabíjet lidi abychom ochránili druhé – no ovšem že ne, jak jsem na to přišel, otázal se mne, já no to – ke vzniku těchto tzv. vakcín se vraždí nenarozené děti, v zájmu vyššího dobra, otče…
  Nu a bylo ticho. Dlouhé ticho. Teď se můžete modlit. Ten kdo popírá “konspirace” zavírá oči před očividnou pravdou a tím napomáhá zlu. Konspiraci se označuje nepohodlná pravda dnešními médii.

 13. Tom: Můžu Vás uklidnit – morální dilema, „zdali je správné zabíjet lidi, abychom ochránili druhé“, zde opravdu nemusíte řešit, tato situace totiž nenastala a nenastává. Kvůli vývoji této vakcíny nebylo zavražděno ani jedno nenarozené dítě.
  Viz např. stanovisko České biskupské konference k očkování, pozn. 4: „Při jejich vývoji či testování se používají tzv. fetální buněčné linie označované HEK 293 a PER.C6. Ty vznikly odebráním buněk z těla dvou plodů uměle potracených v roce 1972 a 1985. Tyto buňky se mohou množit donekonečna a slouží dodnes pro řadu vědeckých a lékařských účelů. Výroba očkovacích látek proti covid-19 tak nebyla spojena s provedením nových potratů. Vakcíny samotné také neobsahují žádné buňky plodu.“
  (zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19)

  Tím, že se necháte očkovat, tedy žádnému zlu nenapomáháte. I proto očkování za morálně přípustné považuje nejen ČBK, ale třeba i vatikánská Kongregace pro nauku víry.

  Podobné je stanovisko Sdružení křesťanských zdravotníků (které je pro změnu tvořeno lékaři převážně z protestantských církví): „Viry používané při vývoji, výrobě a testování vakcín jsou pěstovány na buněčných kulturách, které vznikly namnožením buněk několika plodů potracených (z jiných důvodů) před zhruba padesáti lety. Nejedná se tedy o buňky, které jsou přímo součástí potracených plodů, a vakcíny v žádném případě neobsahují zbytky těchto plodů. Není to ideální způsob vývoje a výzkumu vakcín, ale v případech, kdy neexistuje alternativa a kdy tyto odvozené buňky slouží k záchraně životů, se nám takový postup jeví jako akceptovatelný.“
  (zdroj: http://www.skzcr.cz/files/Stanovisko_Sdruzeni_krestanskych_zdravotniku_vakcinace.pdf)

Napsat komentář