Timothy Keller přinášel naději nejen pro New York

Zemřel teolog a spisovatel Timothy Keller (23. 9. 1950 – 19. 5. 2023)

„Toto je evangelium: jsme hříšnější a zkaženější, než jsme kdy byli ochotni uvěřit, ale zároveň jsme milovaní a přijatí v Kristu víc, než jsme se kdy odvážili doufat.“

Timothy Keller byl teolog, pastor, řečník a spisovatel, zakladatel několika organizací působících nejen v USA, ale po celém světě. Známým v širším křesťanském světě se stal až po roce 2008, kdy vydal svoji knihu „Proč Bůh?“. Narodil se v roce 1950 v americké Pensylvánii, kde vyrůstal v liberálním luterském sboru, ve kterém „se naučil chodit do shromáždění a být hodný chlapec“. Během studií na Bucknellově univerzitě se stal křesťanem díky službě InterVarsity Christian Fellowship, misijní organizaci působící téměř 80 let mezi univerzitními studenty a zaměstnanci. Mimo jiné se začetl do knih C. S. Lewise, pochopil „zkaženost svého srdce“ a potřebu spásy z milosti. Následně vystudoval teologii na Gordon-Conwell Theological Seminary a Wesminster Theological Seminary, kde také potkal svoji budoucí ženu Kathy.

Z maloměsta do New Yorku

Devět let působil jako pastor presbyteriánské církve v městečku Hopewell ve Virginii, které má necelých 23 tisíc obyvatel. Učil se chybami – dlouhá kázání, pastorační selhání, nové programy, o které nebyl zájem, ale členové sboru ho milovali a podporovali. Nakonec se i díky nim naučil kázat jednoduše a prakticky a ze svých selhání činit pokání. „V malém městě vás lidé následují, pokud vám důvěřují, a důvěru si získáte pouze v osobních vztazích, nezáleží na vašem vzdělání ani nadání. Lidé v Hopewellu poznali, že je mám rád.“ 

Navzdory nedostatku zkušeností byl v roce 1989 církví povolán, aby se svojí ženou Kathy založil sbor Redeemer Presbyterian Church na Manhattanu v New Yorku, který vedl až do roku 2008. Přestože je New York megapolí s více než osmi miliony obyvatel, „Kellerův“ sbor měl zpočátku pouze 50 členů. Keller však ke svému velkému překvapení zjistil, že má dar sdílet evangelium, a nikdy ho nepřestalo udivovat, kolik lidí z centra města, kde byly hlavně finanční podniky, konvertovalo ke křesťanství. V roce 2008 se ve sboru scházelo až 5000 lidí, dnes je jich přibližně 2000 každou neděli v pěti sborech, které působí na pěti různých místech Manhattanu. Není proto překvapením, že Keller byl často označován za „nejúspěšnějšího evangelistu ve městě“. 

Ve své službě se zaměřil na mladé městské profesionály, kteří bývají ke křesťanské víře skeptičtí, neslevoval však z křesťanské pravdy a nevyhýbal se ani těžkým otázkám. V jednom z nedávných rozhovorů k tomu řekl: „Nikdy nebylo mým záměrem oslovovat pouze mladé odborníky v různých oborech. Snažili jsme se oslovit všechny lidi, kteří se neměli jak dostat do sborů, jejichž členové brali vážně Bibli. Většina z nich žila v centrálním Manhattanu, jehož demografii náš sbor prostě kopíroval.“ Stejně jako kdysi on i mladí profesionálové byli uchváceni spásou z milosti a osvobozeni od tlaku na výkon.

Charita, misie, knihy…

Sbor Redeemer Presbyterian Church založil pod Kellerovým vedením v roce 1992 neziskovou organizaci Hope for New York (Naděje pro New York) zaměřenou na podporu křesťanských organizací, jež pomáhají Newyorčanům na okraji společnosti nebo v tíživé životní situaci. Hope for New York v současné době spolupracuje se 14 sbory a 60 organizacemi ve městě. V roce 2021 poskytla pomoc za více než 2,5 milionu dolarů a do jejích aktivit se zapojilo více než šest tisíc dobrovolníků. 

Pod Kellerovým vedením také vznikla misijní organizace Redeemer City to City (CTC, Vykupitel od města k městu), která podporuje evangelizační práci ve velkoměstech a nyní už působí na 75 místech v Africe, Asii, Severní i Latinské Americe, na Blízkém východě a v Evropě. Zaměřuje se na zakládání městských sborů, školení a podporu pastorů a dalších sborových pracovníků. Po svém odchodu z vedení sboru se Keller stal předsedou CTC a své zkušenosti předával mladé generaci mimo jiné v jihoafrickém Johannesburgu, indickém Mumbaí, argentinském Sao Paulu či Londýně.

Keller byl aktivní také na internetu. V roce 2005 založil spolu s teologem D. A. Carsonem The Gospel Coalition (Koalice evangelia), internetové „nakladatelství“, které propojuje křesťany z různých denominací. Na svých stránkách zveřejňoval články, videa a podcasty známých amerických pastorů s cílem „obnovit naši víru v Kristovo evangelium a změnit naši službu tak, aby plně odpovídala Písmu“. Má několik jazykových mutací včetně slovenštiny či albánštiny.

Svoji první knihu, Ministries of Mercy (Služebníci milosti), napsal Keller v roce 1989, druhou s názvem The Reason for God (Proč Bůh?) až v roce 2008. Následovaly téměř dvě desítky dalších knih na nejrůznější témata, ve kterých se nebál klást nepříjemné otázky či přicházet s neobvyklými výklady. Díky svým knihám býval někdy nazýván C. S. Lewisem 21. století. Mnoho Kellerových knih bylo přeloženo do češtiny, mezi nimi například Tajemství Vánoc, Marnotratný Bůh, Proč Bůh?, Dává Bůh smysl? či Smysl manželství. 

V posledních rozhovorech mimo jiné stále častěji vyjadřoval své znepokojení nad polarizací americké sekulární společnosti, ale také mnoha církví a sborů. Neochvějně poukazoval na chyby, kterých se křesťané dopustili, vyzýval k návratu k biblickému učení a evangelizaci sekulární společnosti. Připomínal při tom knihu Přísloví: „Tvých slov ať není mnoho, ať jsou upřímná, laskavá, slouží k poučení a ať jim předchází dostatek tichého naslouchání.“ 

Timothy Keller zemřel po dlouhém boji s rakovinou slinivky.

Autor: Jitka Evanová
Foto: Frank Licorice

Napsat komentář