Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost?

„Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha!“ Tímto veršem končí oddílek o mnohomluvnosti před Bohem z knihy Kazatel (Kaz 5,6). Verš naznačuje, že člověk může být mnohomluvný i skrze sny, a to vede k prázdným slovům. Znamená to, že se sny nemáme pracovat, abychom se nedostali do marnosti?

Říjnový Život víry: Máme věnovat pozornost snům?

Na začátku se o nás říkalo: „To jsou charismatici, ti neznají Bibli.“ Pak jsme začali organizovat Biblické týdny. Každý večer byl hodinový výklad Bible a přes den semináře – samá Bible. A teď se už o nás někdy mluví jako o lidech Bible. Dnes někteří křesťané odmítají kázání, které trvá déle než půl hodiny.

Nebylo by lepší se neženit?

Než začnu se snoubenci předsvatební přípravu, zavážu je jakousi „předsvatební“ smlouvou: Nejedná se v ní o jejich majetek v případě případného rozchodu, ale po prvním setkání s nimi pokračuji jen tehdy, když mi slíbí, že v dobách krize, do kterých se jejich manželství téměř jistě jednou dostane, vyhledají odpovídající pomoc a nezůstanou v této krizi sami. Zatím mi to všichni slíbili.

Prevence rozvodu: rande, pochvaly, sex

Manželství nestačí „přežít“ (to se vlastně, prakticky řečeno, ještě nikomu nepovedlo), je třeba „si ho užít“. Teprve když partnera vnímáme pozitivně a jsme s ním (aspoň někdy) rádi, můžeme ve vztahu růst. Co pro to můžeme prakticky udělat?

Svědectví nejen o Batmanovi

Ve Skutcích 1,8 Ježíš svým učedníkům (nám) svěřuje roli svědků. Jestliže mám být jeho svědek, měl bych mít představu o tom, co to znamená. Bohužel to vypadá, že výraz „svědčit“ prošel ve slovníku věřících nemilosrdným procesem převodu do křesťanštiny, kde obyčejná slova dostávají záhadné významy a zahalují se neprostupným závojem tajemství. Rád bych se tedy pokusil připomenout praktický rozměr tohoto slova, který nejlépe vyniká v prostředí soudního líčení.

Prohlášení zástupců českých církví k manželství

My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit.

Bál jsem se sníst něco navíc

Někdy kolem mých sedmnácti v mém srdci vzrostl soucit s lidmi v částech světa, kde není dostatek jídla. Současně s tím se ve mně probudil odpor ke konzumnímu stylu života; připadalo mi, že si lidé neváží jídla, jedí hodně nebo spoustu jídla vyhazují. Řekl jsem si, že si nebudu dál žít „jako prase v žitě“, omezím se a budu skromný.

Vyber si své bitvy!

Kdo mě zná, asi ti potvrdí, že jsem trochu perfekcionista. Pro tebe je to možná i celkem fajn, protože díky tomu je v Životě víry méně chyb, než kdybych měl tendenci dělat svou práci spíše šmahem a mít detaily „na háku“, ale tuším, že pro kolegy v redakci (o rodině nemluvě) to asi není vždycky snadné.