Eriksenova „tour de mříž“ pokračuje

Počátkem roku navštívil norsko-rakouský evangelista Jan Eriksen moravské věznice v Mírově a v Kuřimi. Eriksenův český tým tradičně dotvářeli bývalá tajemnice KMS Hana Pospíšilová a kytarista Bohumil Novák z CB.