Dětská konference 2023: Neuvěřitelně bohatá hostina

Konference začala dopoledne v sobotu 1. července. Kdybychom tou dobou jen tušili, jaká překvapení nám Bůh chystá… Hned od prvního shromáždění Bůh začal jednat mezi dětmi, a tak většina dětí přišla dopředu, aby rozbalila Ježíšův dárek a pozvala ho do srdce anebo obnovila své rozhodnutí následovat ho.

L. Ondráček: Proč přijet na Křesťanskou konferenci?

První den letošních prázdnin odstartuje svůj program už potřicátépáté Křesťanská konference v Praze. Komu je určena a co bude její náplní? Jací řečníci přijali pozvání? Čím je jedinečná a proč stojí za to se jí zúčastnit? Své pozvání přináší Lubomír Ondráček, tajemník pořádající Křesťanské misijní společnosti.

Národní den modliteb v Betlémské kapli

Na svatodušní neděli 28. 5. se v Betlémské kapli v Praze konal Národní den modliteb. Shromáždilo se téměř 600 křesťanů z většiny českých církví ke společným modlitbám za nové vylití Ducha svatého na českou zemi a k tomu, aby vyjádřili svoji jednotu před Bohem.

Rozbal to!

Téměř mládežnický název 35. Křesťanské konference má ukazovat k osvěžujícímu proudění Ducha svatého, kterému je trojdenní konference na samém počátku prázdnin věnována. Jejími hlavními tematickými okruhy jsou duchovní dary, misie a vyhoření.

„Nové nadechnutí“ bylo duchovní oázou

„…Seminář „Důvěra silnější než úzkost“ přinesl na pozadí Ježíšova zápasu v Getsemane osm zastavení, jak k úzkosti přistupovat. Mimo jiné zde zaznělo, že „úzkost nevylučuje víru a víra nevylučuje úzkost“. Řešení přináší hledání vztahu – se sebou, s Bohem, s druhými lidmi. Na odpolední seminář „Dobrodružná cesta k odpuštění“ Dalimil Staněk ženy vyzbrojil pracovními listy doplněnými obrazy deseti různých míst v krajině – např. místo křivdy, rozcestník rozhodnutí, pustina důsledků, hora nadhledu, zahrada odpuštění.“

Setkání s Duchem svatým

Současné Křesťanské konference jsou sice svou účastí na přibližně pětinovém počtu těch v minulosti největších, ale stále jsou jedinečné svou atmosférou. Scházejí se na nich lidé, kterým jde o spolupráci, počítají s jednáním Ducha svatého a počítají s celkem církve, s univerzálním Kristovým tělem. Ať už jsou na akci poprvé, nebo třeba podvacáté, něco z této jedinečné atmosféry nasají.