Stefan Driess prorocky předpověděl epidemii koronaviru

Američtí proroci představovaní Rickem Joynerem ze sboru Morning Star o pandemii koronaviru nepřijali v předstihu žádné zjevení. Sám Joyner se nad tím pozastavoval. Epidemii ale předpověděl německý evangelista Stefan Driess, který opakovaně působí také v Česku (spolupracuje např. s CBH Praha).

Driess je známý řadou konkrétních proroctví, např. letošní lednovou předpovědí, že u nás napadne sněhu jako nikdy dříve. To se zatím nenaplnilo, ale může se to naplnit příští zimu. Jeho proroctví z počátku prosince o virové nákaze sedí přesně. V té době virus v Číně už zabíjel, ale za jejími hranicemi o tom nevěděl nikdo.

Proroctví obsahuje podnět k modlitbám za země východní Evropy (do toho Driessovi spadá i Česko) a celkové Boží poselství, co z toho má vyplynout pro církev. Lidé, kteří o proroctví věděli a kteří mu uvěřili, se patrně za oblast „východní“ Evropy modlili a patrně díky tomu je zatím dopad epidemie u nás a na Slovensku mírnější než byl v řadě západoevropských zemí. To ale neznamená, že se za východní Evropu nemáme modlit dál.

Část proroctví Stefana Driesse z 6. prosince 2019:

A Pán řekne: „Během tohoto času zajistím, že dokonce ani epidemie, které přijdou, nezasáhnou váš dům, pokud je nad ním jméno Ježíš – pokud je Ježíš Pánem vašeho domu.“

Rozšíří se virus, který bude silnější než ty předchozí. Věřím, že se obzvlášť tvrdě pokusí udeřit na východní Evropu. Ale pokud se věřící ve východní Evropě budou modlit, virus nezpůsobí takovou škodu, jakou ďábel plánoval, protože země východní Evropy, které se přihlásí ke Kristu, budou mít chráněné hranice.

Anděl smrti nebude moci zasáhnout domy věřících, pokud je na jejich veřejích krev Ježíše Krista. Ale ti, kteří Kristovo jméno pouze nesli, ale nezemřeli sami sobě, aby žili pro něj, budou vyděšení.

A v tom všem Bůh Otec říká: „Moje oko bude hledat strážce na hradbách. Ty, kteří ke mně volají ve dne v noci. Uslyším jejich hlas a nařídil jsem svým andělům, aby na stráži stáli s nimi.
Přijdu do svého domu. A tam, kam nevkročím a nebudu tam přebývat, nebude pokoj. To nikdy nebyl můj dům,“ praví Pán.

„Přijdu a přinesu zpět svou slávu. Mnozí se totiž snažili dotknout mé slávy a znevažovali mou svatost. Nechtěli zaplatit cenu a toužili po své vlastní slávě. Šli v tom dál a sloužili pro svou vlastní slávu a pro slávu démonů.
Nebojte se, až přijdu. A nebojte se, až uvidíte udeřit smrt, když někteří z nich budou usmrceni morem. Děs Páně uvolní úctu k Bohu ve vašem středu. A můj Duch zde potom bude jako utěšitel, kterého jsem vám poslal na pomoc, aby vás vedl ve vší pravdě a aby byl s vámi.“

Foto: Stefan Michael Driess / YouTube

Ke koronaviru se vyjádřil např. i Hany Soryal, žijící v USA. Jeho vyjádření najdete v článku Hany Soryal: „Nebojte se a modlete se za vládní představitele“.

Napsat komentář