Recenze: Dan Drápal o pastorační službě

5
(3)

V polovině tohoto roku vyšla nová kniha Dana Drápala „Být pastýřem“. Autor mnoho let pracoval jako pastor sboru v Praze a věnoval se osobní pastorační službě. V té pokračuje dodnes. V posledních letech pracuje hlavně jako překladatel a spisovatel. Poměrně útlou brožurou spojuje své obdarování pastorační i literární.

Brožura má podtitul „Úvod do pastorace“ – a skutečně nemá ambici zpracovat téma pastýřské péče komplexně. Je rozdělena do čtrnácti krátkých kapitol, které se věnují jak osobě pastýře, tak způsobu služby. Autor popisuje hranice pastorační služby, zodpovědnost pastýře i pastorovaného.

U pastýře zdůrazňuje dvě základní kvalifikace: charakterovou (bezúhonné srdce) a odbornou (zkušená ruka). Podrobněji popisuje rozdíl mezi pastorací, psychologií a psychiatrií, přičemž všem třem dává ve službě konkrétnímu člověku své místo. 

Autor se nevyhýbá ani tématům, jako jsou zpovědní tajemství, důvody problémů u znovuzrozených křesťanů, působení démonů nebo role Ducha svatého v pastorační službě. Jako dodatek brožury jsou probrány některé biblické texty týkající se pastorace. Autor popisuje rozdíl mezi biblickým pojetím pastýře a současným chápáním služby pastýře, resp. pastorace. Kniha je doplněna rejstříkem biblických míst.

Brožura je určena předně těm, kteří se pastoraci věnují. Je ovšem užitečná i pro ty, kteří pastoraci vyhledávají. Kritéria v ní obsažená pomohou zvolit vhodného pastýře a také chrání před nerealistickým očekáváním. Z celé brožury je jasné, že tím, kdo uzdravuje a vysvobozuje, je Bůh, a nikoli člověk, byť obdarovaný.

Kniha je k dostání v knihkupectví KMS. Recenze vyšla v prázdninovém dvojčísle časopisu Život víry. Všechna starší čísla Života víry je možné zakoupit na www.zivotviry.cz.


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl
a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 3

Napsat komentář