Radikální učedník

5
(5)

Zemřel evangelista a spoluzakladatel misijní organizace Operace Mobilizace George Verwer (3. 7. 1938 – 14. 4. 2023)

Narodil se v roce 1938 v New Jersey ve Spojených státech amerických. O své rodině v jednom rozhovoru řekl: „Nepocházím z křesťanské rodiny, můj dědeček byl ateista z Nizozemska. Můj druhý dědeček byl Ir se skotskou a anglickou krví, byl to opilec – moje babička se s ním rozvedla.“ S křesťanstvím se poprvé setkal až díky sousedce Dorothee Clappové, která mu v jeho čtrnácti letech poštou poslala Janovo evangelium. Dorothea se za něj a další místní studenty mnoho let modlila, aby se stali horlivými učedníky a nesli evangelium až na konec světa. Se svým manželem později Verwera také finančně podporovala a navštívila ho v Anglii na jedné z lodí Operace mobilizace (Operation Mobilisation,OM). 

V šestnácti letech se Verwer vydal do New Yorku na shromáždění Billyho Grahama, kde se stal znovuzrozeným křesťanem. Během následujícího roku „George využil své pozice předsedy studentské rady, aby se podělil o své svědectví, a na chodbách nechal rozdávat kopie Janova evangelia“. Do roka uvěřilo asi dvě stě jeho spolužáků. Později vzpomínal: „Mým prvním misijním polem nebylo Mexiko, Evropa ani Indie, ale mé rodné město. Lidé říkají, že je to příliš těžké, ale já jsem našel lidi, kteří reagovali. Zrodila se má vášeň pro získávání duší.“

Postupem času v něm sílilo přesvědčení, že má evangelium zvěstovat i v zahraničí. Během studia na Maryville College a Moody Bible Institute zjistil, že 70 % Mexičanů nemá Bibli, což ho vzhledem k blízkosti USA, které vysílaly do zahraničí nejvíce misionářů na světě, pobouřilo. V roce 1957 se proto o letních prázdninách vypravil se dvěma přáteli (jedním z nich byl pozdější spoluzakladatel OM Dale Rhoton) do Mexika. Svoji cestu nazvali Send the Light (Pošlete světlo) a pokračovali v ní o letních prázdninách několik následujících let. Verwer později použil název Send the Light pro distribuci a prodej knih v Indii se sídlem ve Velké Británii. Po nějakou dobu bylo největším distributorem křesťanské literatury ve Spojeném království. 

Na vysoké škole potkal i svoji ženu Drenu Khechtovou. I ona byla nadšená pro misii a Verwer o ní později mnohokrát veřejně prohlásil, že je ženou modlitby. V lednu 1960 se vzali a místo svatební cesty se na osm měsíců přestěhovali do Mexika, kde společně založili a provozovali knihkupectví. Se smíchem vzpomínali, jak George cestou dokonce vyměnil jejich svatební dort za benzín, aby tam vůbec dojeli. Verwerovi se poté přestěhovali do Španělska ovládaného fašistickým diktátorem Francem. Náboženská svoboda zde byla omezena, evangelikální misionáři měli dveře zavřené. Navzdory tomu i zde Verwerovi otevřeli knihkupectví, v němž prodávali Nový zákon vydaný katolíky a další „materiály“. Minimalizovali tím pozornost úřadů a formovali podstatu své misie: hledání kreativních cest pro sdílení evangelia v nepřátelských národech. A učili se ze svých chyb.

Evangelium na lodi

Jedna z nich vedla k založení OM: „V létě 1961 jsem odjel s autem plným dobře schovaných Biblí do Moskvy. … Určitě jste slyšeli o bratru Ondřejovi, který byl znám jako Boží pašerák (angl. God’s smuggler). Já jsem byl Boží břídil (angl. God’s bungler)! Na konci léta nás zatkla KGB.“ Bylo to poté, co Verwer bezstarostně vyhodil špatně vytištěný biblický traktát z okna svého moskevského hotelu. Nahlásil je náhodný kolemjdoucí, který v něm poznal zakázanou literaturu. KGB Verwera považovala za amerického agenta, po několikadenním výslechu zkonstatovala, že je to náboženský fanatik, a eskortovala ho k rakouským hranicím. Ve Vídni strávil den na modlitbách, během kterých mj. vylezl na strom, odkud uviděl mladé lidi nastupovat do autobusu. „V ten moment mi naskočil název ‚Operace Mobilizace’ s myšlenkou mobilizovat autobusy mladých lidí do misie“, k lidem, kteří evangelium nikdy neslyšeli. 

S touto myšlenkou objížděl nejprve vedoucí evropských sborů a organizoval konference, na kterých sdílel svoji vizi. Práce OM se rychle rozšiřovala, nejprve po Evropě a Blízkém východě, později s dobrovolníky na zaoceánských lodích. Logos, první z pěti lodí, byla na vodu spuštěna v roce 1971. Během zastávek v přístavech dobrovolníci rozdali ve 151 zemích světa více než 70 milionů výtisků Bible a sdíleli evangelium s miliony lidí. 

Se ženou a dětmi se následně přestěhovali do Indie, kde opět otevřeli knihkupectví, a později přesídlili do Velké Británie, kde Verwer žil až do své smrti. V čele OM stál do roku 2003, po odstoupení z vedení se v ní podílel na službě „zvláštních projektů“, cestoval po světě a povzbuzoval lidi k modlitbě a misii. Lidé, kteří se s ním setkali, oceňovali jeho nadšení a odzbrojující upřímnost. V jednom rozhovoru otevřeně přiznal: „Kdyby nebylo Ježíše, úplně by mě zničila pornografie. Nejenže jsem miloval ženy – já jsem ženy uctíval.“

V jednom z posledních krátkých rozhovorů, kdy už byl vážně nemocný, lidem vzkázal, ať se nemodlí za jeho uzdravení. „Bůh mě ujistil, že jsem svou část vykonal a zbytek musím nechat na ostatních a na Ježíši.“

Až do posledních chvil sdílel každý týden na svém YouTube kanále a Facebooku zamyšlení a povzbuzení k misii oblečený do mikiny s vlajkami všech států světa. Bylo vidět, jak ho mluvení vyčerpává, ale považoval za důležité sloužit a naplňovat Boží vůli i navzdory osobním těžkostem. 

George Verwer je autorem mnoha knih, v češtině v roce 2001 vyšly Vyjít ze zóny bezpečí, Revoluce lásky a Hlad po opravdovosti. Se svojí ženou Drenou byl ženatý šedestát tři let, společně vychovali tři děti a radovali se z pěti vnoučat a šesti pravnoučat. 

Autor: Jitka Evanová
Foto: Eva Rindfuss (Wikimedia commons)


Osobní vzpomínky na George Verwera od českých spolupracovníků organizace Operace Mobilizace si můžete přečíst v červnovém čísle časopisu Život víry.

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 5

1 komentář u „Radikální učedník“

Napsat komentář