Proroci, nebo šílenci?

Ne všichni šílenci jsou v psychiatrických léčebnách. Někteří běhají po světě a napodobují proroky. Často jim to prochází, protože i skuteční proroci se mnohdy jeví jako hraniční osobnosti.

A netýká se to pouze současných pravých proroků. Mám na mysli i ty biblické. Kdyby nám dnes sloužil Jeremjáš, mnozí křesťané by mu doporučovali psychofarmaka a dlouhodobé poradenství. Bibličtí proroci často vypadali jako velice nešťastní a rozzlobení lidé a chovali se podivně. Jeremjáš si koupil drahý lněný pás, který zakopal. Po čase ho opět vykopal a tvrdil, že tento zničený pás je poselstvím pro celý národ. Ozeáš se oženil s prostitutkou – a nešlo o prostitutku se zlatým srdcem, jaké vídáme ve filmech, ale o protřelou prostitutku, která rodila děti zplozené cizími muži. Nejvzdělanější biblický prorok, Izajáš, chodil tři roky nahý. Jakou terapii bychom mu doporučili, kdyby se ocitnul v našem sboru?

Bizarní chování biblických proroků nás dnes nevzrušuje, protože je v církvi nepotkáváme. Jsou bezpečně ukryti na stránkách Bible. Pomáhá nám rovněž, že Bible se v našich sborech zpravidla moc nečte. Proto mnozí nevědí, kolik podivností obsahuje.

Excentrické jednání biblických proroků nám příliš nevadí, protože Bibli moc neznáme a protože je v dnešní době nepotkáváme. Pro svůj klid máme ovšem i teologické důvody. Podivné jednání biblických proroků schvaluje sám Bůh.

Byl to Bůh, kdo řekl Jeremjášovi, Ozeášovi, Izajášovi a dalším, aby dělali podivné věci. Byl to Bůh, kdo řekl Izajášovi, aby chodil nahý, a Abrahamovi, aby obětoval svého syna. Proto s Izajášem nebo Abrahamem nemáme problém. Měli bychom ale mít problém s Bohem. Jedinou útěchou nám může být předpoklad, že Bůh už dnes mluví výhradně skrze stránky Bible, nebo že už přestal dělat ty podivné věci. Kdybyste ale něčemu takovému věřili, patrně byste nečetli tuto knihu. Mnohem pravděpodobnější je, že věříte, že Bůh mluví i dnes, a že by po vás dokonce mohl chtít, abyste udělali něco podivného. To může být pravda. Pokud ale nebudete pokorní, moudří a obezřetní, mohli byste se dostat do problémů, které nebyly Božím záměrem…

Ukázka z knihy „Průvodce darem proroctví“ amerického pastora a profesora Starého zákona Jacka Deerea.

Co je to dar proroctví? Kdo ho má? Jaký má smysl? Jak můžeme slyšet Boží hlas? Deere ukazuje, jak se tento dar v současné církvi projevuje a jak s ním zacházet. Nabízí praktické rady, jak rozeznat pravé proroctví, jak Božímu poselství rozumět, jak se vyvarovat falešných proroků a jak rozvíjet svůj dar k obohacení Božího lidu.

Knihu ocení jak začátečník, tak i ten, kdo má už s prorokováním zkušenosti. Oslovit může i ty, kdo sami dar proroctví nemají, ale chtějí se o něm dozvědět víc, a kdo usilují o hlubší, osobnější vztah s Bohem. Tato mimořádně čtivá a vyvážená kniha právě vychází v Nakladatelství KMS. Zakoupit ji lze v internetovém knihkupectví.

Napsat komentář