Proč jsou ženy lepší než muži

4.3
(6)

V žádném případě nemám na mysli, že jsou ženy lepší kuchařky. To totiž mnohdy není pravda, i když v naší rodině náhodou ano.

Předně trvám na tom, že žena je jiná než muž (kdyby byla stejná, nemohla by být lepší). Dnes se často říká, a slyšel jsem to už i z prominentně evangelikálních úst, že muž a žena, otec a matka, jsou zaměnitelní. Kdo si toto myslí, dává například homosexuálním párům zelenou k adopci. Český židovský básník František Gellner na adresu vycházející hvězdy ženské emancipace před sto lety napsal:

„Nynější žena, co já v klidu tučním,
v oborech věd a práce působí.
Co naplat! Učím se teď pracím ručním:
vyšívat, vařit a mýt nádobí.

Choť poslušný a věrný budu. Škoda,
že muž dnes přec jen rodit nemůže!
Doufám však, že i to se časem poddá.
Ach, vemte si mne, slečno, za muže…“

Výzkumy psychologů ukazují, že vývoj dětí vyrůstajících v rodinách, kde chybí otec nebo matka (a to z jakéhokoli důvodu), je po různých stránkách ohrožen. V nejmladším období života dítěte není otec vůbec schopen matku plnohodnotně zastoupit. Význam otce pro dítě postupně narůstá. Je rovněž nezastupitelný, jenomže jinak než maminka.

Muži skoro vždy hrají lépe šachy, mezi nejslavnějšími básníky, hudebními skladateli a matematiky světa se žena objeví zřídka, i když určitě i mezi ženami existují výjimky potvrzující pravidlo. Když se podíváme na závěr knihy Přísloví, nacházíme zde v oddílku tradičně označovaném „Chvála ženy statečné“ (Přísloví 31,10–31) to, v čem mají navrch zase ženy před muži. Biblickým obdařením ženy je tu její až šokující všestrannost. Manžel této podivuhodné osoby stihne přijímat pocty na schůzích a svou manželku chválit.

To, co mezitím zvládne jeho žena, je impozantní. Patří sem samozřejmě vztahy s manželem a dětmi. Žena, nikoli muž, je v tomto biblickém textu de facto hlavou domu. Je nesmírně agilní. Ráno za tmy vstává, a přitom chodí spát až v noci. Kompletně řídí domácnost a všechny sloužící. Nakupuje nemovitosti a podniká v zemědělství. Přede, zhotovuje a prodává plátno, vyrábí přikrývky a šaty. Jde tedy o podnikání v dalším oboru a navíc o uměleckou tvorbu. Ale to není všechno, nesmíme totiž zapomenout na sociální práci a charitu. Má také pastorační obdarování (v horším případě jsou míněny jen dary slova moudrosti a povzbuzování – verš 26). To vše je doprovázeno vynikající fyzickou, ale i psychickou kondicí: dotyčná dáma má silné zdravé sebevědomí, je podnikavá, vůdčí a nebojácná.

Nemají náhodou pravdu manažerky?

Takové poslání a nastavení ženy je něco fenomenálního. Moje zkušenost (není pro mě tak důležitá jako Bible, ale mám pocit, že potvrzuje mé biblické pozorování) mi říká, že ženy bývají zodpovědnější a moudřejší než muži. Také bývají hlubší a citlivější. Tím pochopitelně neříkám, že muži nemohou být zodpovědní. Jen se snažím vyjádřit něco obecnějšího. V naší rodině je Marta hlubší, citlivější i moudřejší než já. Zodpovědní jsme, myslím, oba, já jsem rozhodnější. Vhodně se doplňujeme, ale hloubka, intuice a zjevení jsou na straně Marty. Podobné je to snad u všech rodin, co znám, hloubku a teplo nacházím snad všude na straně žen.

Tuto úvahu bych mohl podepřít ještě tím, že k Bohu statisticky vzato přichází více žen. Ženy také méně často než muži od víry odpadají. To vše mi podobně ukazuje k větší pokoře a moudrosti žen.

Napadlo mi, jestli není škoda, že to obrovské obdarování mizí v každodenním rodinném provozu. Jestli náhodou nemají pravdu manažerky s umělohmotnými tvářemi, které své životy zasvětily dobývání nových území a seberealizaci. Mám ale pocit, že statečné ženě z Přísloví by bez jejích nejbližších, pro které se nasazuje, to podnikání, management, charita a kdo ví co ještě asi ani nešlo.

Myslím, že důvod, proč Bůh do ženy vložil tak podivuhodnou všestrannost, souvisí s jejím povoláním k mateřství (míním mateřství v nejširším smyslu, tedy i duchovní mateřství). Bůh svěřil šíři, cílevědomost, komplexní moudrost, hloubku, citlivost a péči ženě, protože ji povolal k něčemu, kde ji muž zastoupit nemůže.

Mizí genialita matky v unavených stereotypních situacích domácího života? Ne, svou hloubku, ať si ji uvědomuje nebo ne, vlévá do dětí. To má takovou sílu, že z prvních několika let vystavených této síle vyrostou lidské životy fantasticky vybavené a obdařené závratným potenciálem.

Současná žena často nedokáže nahlédnout a docenit své vnitřní bohatství. Může se topit v pochybnostech o sobě samé. Feminismus si možná vymyslela proto, aby se východiska, na základě kterých samu sebe odsuzuje, nastavila jinak a ona konečně došla klidu. Moje manželka (a možná v tom není výjimečná) potřebuje, myslím, právě mě, abych jí ukazoval bohatství, kterým nevědouc oplývá. Ale i matky, které své bohatství dosud neobjevily, vlévají je bezděčně, vytrvale a s dlouhodobými důsledky do dětí. Svých darů a povolání Bůh nelituje.

Autor: Tomáš Dittrich
Zdroj: Život víry

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.3 / 5. 6

Napsat komentář