Pozvání na konferenci ICEJ Connection

0
(0)

Zveme vás na první křesťanskou konferenci české a slovenské pobočky ICEJ o Izraeli.
Bude se konat v termínu 14. – 16. 10. 2021 v Českém Těšíně. Naším cílem je, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

Obnova Izraele v historické domovině židovského lidu je bezprecedentní událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před staletími oznámil prorokům.

Konferenci jsme nazvali „ICEJ Connection“. Naší motivací je zprostředkovat spojení (connection) s Božím dílem v Izraeli a okolí, a také mezi křesťany navzájem, protože téma Izraele má schopnost spojovat. Konference je otevřena křesťanům všech vyznání a denominací. Na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha, dosvědčující slova apoštola Pavla, že Ježíš svým dílem smíření „z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15) Dílo smíření, které Pán mezi nimi koná, je svědectvím o Boží milosti a velkou nadějí pro celý Blízký východ.

Hosté:

Ze zahraničních hostů jsou potvrzeni arabský pastor Saleem Shalash a Shilo ben Hod s manželkou Sarou z Izraele, a dále lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského Ustroně Henryk Wieja. Dále vystoupí teolog a publicista Dan Drápal, pastor Apoštolské církve v Českém Těšíně Bohuslav Wojnar, pastor Slova života z Bratislavy Peter Čuřík a viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ Mojmír Kallus.

Podle současných epidemických pravidel platí pro shromáždění ve sboru Křesťanské centrum Český Těšín pravidla pro bohoslužby. Stručně řečeno, platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy a dezinfikovat si ruce.

Registrace a cena:

Online registrace je otevřena do 12. 10. 2021. Počet míst je omezený, proto registraci neodkládejte a proveďte ji ještě dnes. Odkaz na registrační formulář: on.icej.org/Connection2021

Cena je 790Kč, na místě pak 850Kč.

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.

Těšíme se na vás.
ICEJ 
více info – https://www.icej.cz/lang_cs/connection/

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 0 / 5. 0

Napsat komentář