Podporuji ty, kteří se modlí za záchranu svého manželství

4.5
(10)

Žena, která prošla krizí manželství a našla východisko ve své víře a povzbuzení ve svědectvích dalších křesťanů, se nyní věnuje lidem v podobné situaci. Svou službu s názvem Manjoyka poskytuje pod hlavičkou střediska Kaplan Diakonie Apoštolské církve.

Co vás k vaší službě přivedlo?

Po obrácení v 15 letech, v roce 1992, jsem si ve svědectvích začala všímat, že jiní křesťané slyší Boží hlas, mají dary Ducha svatého. Následovalo období úporného hledání navzdory pocitu, že mne Bůh ignoruje, a nakonec Bohem připravené průlomy do důvěrnějšího vztahu s ním. Ten mi pak nesmírně pomohl v období manželské krize. I když mnou otřásla, také mne vehnala do Boží náruče a ukázala mi, kde všude jsem ještě Bohu vlastně nevěřila, kam všude jsem ho ještě nepustila.

Pomohl vám někdo v době manželské krize podobně, jako teď pomáháte vy?

Ano. Z hrůzy mne Pán vyvedl pomocí služby manželů, kterým Bůh zachránil vztah, když manželka stála za svým manželstvím v modlitbě – navzdory nevěře a rozvodu – a nevzdala se, dokud Pán zázračně nezměnil postoj jejího muže a dokud nevybojovala v modlitbě postupné uzdravení vztahu.

Ze strachu a nevíry mne pak Bůh vytrhl díky službě vnitřního uzdravení a vysvobození. Provedl mne do víry, naděje a lásky navzdory nechtěnému rozvodu a já s ním pak zažila zázračné průlomy v okolnostech a zlepšení vztahu s manželem.

Teď na YouTube podporuji lidi u nás a na Slovensku, kteří se modlí za záchranu manželství — novodobé hrdiny víry. Sama na sobě i u nich zažívám, že když se „zlomení v srdci“ rozhodují odpouštět, žehnat, přimlouvat, zažívají, jak jim Pán „obvazuje rány“, berou si od něj „závoj chvály místo ducha malomyslnosti“ a stávají se lidmi, kteří „vybudují odvěké trosky, obnoví zpustlá města“ (viz Izajáš 61).

V současné době máte vlastní webové stránky, sérii videí na YouTube, komunikujete s lidmi, kterým pomáháte v jejich manželství. Co vám bylo inspirací?

Jednou mne Pán v noci probudil a s nadšením mi položil na srdce stanovy služby, kterou budu mít: „Odpuštění je silnější než hořkost. Žehnání je silnější než proklínání. Láska je silnější než nenávist.“ Poslal mne na YouTube povzbuzovat lidi, kteří se modlí za záchranu manželství v situacích, jako je nevěra či rozvod.

Později mi dal na srdce i web, abych mohla bojovníky za manželství, stojící ve víře, podporovat také e-maily se svědectvími. Za čas mi přidal i setkávání s odběratelkami k modlitbě a sdílení evangelia — osobní vztah s Ježíšem je nezbytným základem pro modlitební boj za záchranu manželství.

Nakonec mne uvedl do služby vnitřního uzdravení a vysvobození. Hosté při ní zažívají, jak Bůh místa jejich největší bolesti proměňuje v místa setkání s ním. Posiluje jejich schopnost rozeznávat, jak k nim Bůh mluví, aby mohli i po našem setkání dál s Bohem řešit situace, ve kterých se budou ocitat, a žít napojeni na Boha jako zdroj své síly, navzdory okolnostem.

Můžete zmínit nějaké svědectví?

Ráda, třeba tento ohlas: „Měla jsem problém, ze kterého jsem sama neuměla najít cestu ven. I když jsem o tom s Bohem mluvila, nenašla jsem sama odpověď. Na službě vnitřního uzdravení jsem ji našla. Bůh mi tam odkrýval zranění a nenaplněné potřeby z dětství a dalšího průběhu života. Sestřičky mě vedly k odpuštění těm, kterým jsem měla odpustit. Modlily jsme se společně za uzdravení zranění a tím vším se mi víc otevřela cesta k Bohu. Bůh mi tam ukázal i lži, kterým jsem věřila. Lži o tom, jaký Bůh je, a lži o tom, jak mě Bůh vidí. A nakonec jsme se dostaly i k mému problému, se kterým jsem tam přišla. A Bůh mi dal úplně konkrétní praktickou radu, jak ho řešit…“

Jak zvládáte čelit náporu vztahových problémů jiných lidí?

Modlím se. Držím se rad svých vedoucích a rady od Pána: „Roli Zachránce nech mně, ty jsi svědek.“ Novým odběratelům jasně komunikuji, co ode mne mohou a nemohou očekávat. Sloužím jim pomocí videí a jasně ohraničených setkání, která posilují jejich vztah s Bohem a umožňují jim, aby své odpovědi hledali přímo u něj. Nabízím to, co bylo klíčové pro mne, a přitom ctím jejich svobodu vybrat si jinou životní cestu. Nejsem hrdina, který vybojuje jejich boj za ně, moje role je hrdiny podporovat.
Ve službě dělám totéž, k čemu povzbuzuji bojovníky za manželství: Hledej si odpovědi, vedení a sílu u něj a v jeho Slově, Bibli. Nezaměřuj se na těžkosti, místo toho mluv a modli se jeho Slovo, protože on je vítěz a má pro tebe připravené slavné vítězství: ‚Když nezemdlíme, budeme sklízet.‘.
Pán ti s touto zkouškou připravil i východisko. K němu patří i místní křesťané. Neizoluj se, zapoj se do té sítě evangelikálních církví, služeb a vztahů, které si Pán v Čechách a na Slovensku už desetiletí buduje.

Věřím, že každý člověk a každý manželský pár má poslání, které si Bůh vysnil už před založením světa. Věřím, že klíčem je vztah s ním a slyšení jeho hlasu.

Autor: Anna Tichá
Úvodní foto: Paola Chaaya (Unsplash)

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.5 / 5. 10

Napsat komentář