Petr Jašek: Mučedníci z Dogo Nahawa

4.7
(16)

V noci 7. března 2010 mezi druhou a třetí hodinou ranní obklíčili muslimští útočníci vesnici Dogo Nahawa ve státě Plateau v Nigerii a obehnali ji sítěmi, do kterých se chytá polní zvěř. Pak na jednom místě zapálili vatru a začali střílet z automatické zbraně. Vyděšení vesničané začali utíkat pryč od místa požáru a střelby. Neměli ani tušení, že vbíhají přímo do nastražených sítí, kde je muslimští útočníci pobíjeli mačetami. Zmasakrováno či upáleno bylo 501 lidí, převážně žen a dětí (muži byli na práci v sousedních městech). Fotografie obětí ukládaných do masového hrobu jsou nezveřejnitelné.

Když jsem místo tragédie o několik týdnů později navštívil, masový hrob již zarůstal křovinami, na kterých se pásla domácí zvířata. Představitelé místního sboru se proto na nás obrátili s prosbou, zda bychom kromě pomoci rodinám pozůstalých také nepřispěli na stavbu pomníku, aby hrob neupadl v zapomnění. O několik měsíců později jsem byl pozván na slavnostní odhalení tohoto „památníku“. Sešlo se tam spousta lidí, mezi nimi byli místní i federální církevní hodnostáři, kongresmani a senátoři.

Petr Jašek
Odhalení pomníku

Tušil jsem, že mne náš nigerijský spolupracovník vyzve, abych pronesl slavnostní řeč a povzbudil pozůstalé Božím slovem. Rychle jsem otevřel text z 2. Korintským 4,8–9, ale nepocítil jsem pokoj z ujištění Ducha svatého, že je to slovo pro danou situaci. Hledal jsem proto dál a Boží Duch mě připomněl pasáž ze Zjevení 6,9–11. Jakmile jsem tento text začal ve svém mobilu číst, zaplavil mé nitro pokoj a ujištění, že se jedná o to pravé slovo. Narychlo jsem si ve své mysli připravil krátké kázání.

Jan viděl v nebi duše mučedníků u podstavce oltáře, na tom nejsvětějším místě, u nohou Kristových. Trpěli kvůli Božímu slovu a svému svědectví věrnosti. Křesťanští mučedníci jsou v nebi v Kristově blízkosti, na tom nejvyšším místě (Zj 6,9)

A ti zvolali mocným hlasem: „Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?“ (Zjevení 6,10)

Křesťanští mučedníci svěřili svoji záležitost do rukou tomu, jemuž náleží pomsta. Neusilují o pomstu, ale nechávají ji na Pánu. Není správné toužit po vlastní pomstě či odplatě; odplatu je třeba vložit do Božích rukou.

Pro pronásledované je zcela legitimní klást ve své situaci Bohu otázky. Proč, Pane? Nebo: Jak dlouho, Pane? Podobné otázky kladou i mučedníci v nebi. Mimochodem, otázka: „Jak dlouho, Pane?“ se ozývala i z mých úst, když se čas mého pobytu v súdánském vězení přehoupl přes čtyři měsíce. 

Jan viděl, jak každý z mučedníků v nebi dostává bílé roucho (Zjevení 6,11). Přijetí u Boha se jim nedostává díky jejich vlastní mučednické smrti, ale díky Kristově oběti. Nevyprali svá roucha ve své vlastní krvi, ale v krvi Beránkově!

… a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. (Zjevení 6,11b)

Bůh stanovil počet křesťanů, kteří se mají stát Božími svědky (mučedníky). V řečtině je pro slovo „svědek“ i „mučedník“ totéž slovo: „martyros“. Jako se naplňuje míra hříchů pronásledovatelů, naplňuje se i počet mučedníků. Až se naplní jejich počet, Bůh na jejich krutých pronásledovatelích vykoná spravedlivou a slavnou pomstu.

Pozůstalým v Dogo Nahawa jsem řekl, že jejich 501 zabitých příbuzných svojí mučednickou smrtí významně přispělo k doplnění tohoto Bohem stanoveného počtu.

Ovce určené na zabití jsou slavnými, dokonalými vítězi (Římanům 8,37).

Petr Jašek
Petr Jašek v Dogo Nahawa

Poté mi podali nůžky, abych slavnostně přestřihl pásku s balónky, kterou byl celý památník uzavřen, a my jsme mohli zvolna kráčet do jeho středu. Zdálky bylo vidět vyvýšené místo s nějakou deskou. Když jsme se dostali blíže, spatřil jsem na tomto vyvýšeném místě mramorovou desku. K mému nesmírnému a radostnému překvapení jsem zjistil, že na mramorové desce byl text Zjevení 6,9–11.

Přistoupil jsme k mému nigerijskému kolegovi a řekl jsme mu o tom, jak mne Boží Duch vedl při výběru textu kázání. Ani on o tom verši dopředu nevěděl; prý si ho vybrali sami přeživší a pozůstalí z místního sboru. Oni sami dospěli k tomuto porozumění Písmu.

Foto: Petr Jašek


Tématu pronásledovaných křesťanů se bude věnovat dubnové číslo časopisu Život víry, Petr Jašek do něj přispěl článkem Evangelium pronásledování. Časopis si můžete objednat na www.zivotviry.cz.


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.7 / 5. 16

Napsat komentář