Názor: Americké volby jako Trumpovo zrcadlo

4.4
(11)

Ačkoliv jsem křesťanem, jsem také demokratem. Nikoliv příznivcem demokratické strany, s tou se opravdu příliš názorově neshoduji. Domnívám se ale, že demokracie je nejlepší možnou formou vlády pro výběr politických představitelů a správu věcí pozemských. Věřím, že prvky a instituce demokracie včetně svobodných a pravidelných voleb utváří prostředí politické stability a jistoty. Zároveň také přispívají k zachování základních lidských práv a svobod.

Ano, ani demokracie není dokonalá a zrovna v případě Spojených států funguje spíše navzdory ústavě než díky ní. Mnohé demokratické prvky, které jsou v USA uplatňovány, jsou starší než parní stroj a nesou jistou míru archaismu. S parním strojem sdílí podobnou i efektivitu. Archaismy mohou působit nelogicky, vytvářet zmatky a chybovost, ale i přesto jsou Spojené státy zemí stojící na demokratickém zřízení. A já pevně věřím, že to tak zůstane i nadále.

Volby jako odraz skutečnosti

Josif Vissarionovič Stalin prohlásil, že „volby nerozhodují voliči, ale ti, co počítají hlasy.“ V demokratických zemích však výsledek voleb určují voliči, kteří v USA zcela jasně rozhodli. Více než 78 milionů z nich chce, aby v čele exekutivní moci jako prezident stanul Joe Biden, a přibližně 73 milionů si přeje, aby jejich zemi řídil Donald Trump. Co dodat? Rozdíl 5 milionů voličů by měl zcela jasně nastínit, koho podporuje většina obyvatel. Zde je ovšem potřeba přibrzdit a uvědomit si, že ve Spojených státech není prezident volen přímo občany, ale sborem 538 volitelů, které vysílá každý z 51 států. Ti reprezentují volbu občanů a v jejich jménu volí amerického prezidenta.

Americký systém je neúprosně většinový a vítězný kandidát ve státě bere všechny volitele. Existují jen dvě výjimky – státy Maine a Nebraska, kde jsou volitelé dle mého názoru vybíráni lépe, a to proporčně tak, že se volitelé rozdělí podle výsledku mezi oba kandidáty. Tento systém volitelů může zapříčinit, že prezidentem se stane i kandidát, který získá menší počet hlasů voličů než jeho konkurent. K tomu ale letos nedojde. I na počet volitelů volby dopadly ve prospěch Joea Bidena: získal 306 volitelů ku 232 volitelům Donalda Trumpa. Zde bych v ideálním případě mohl tento článek ukončit a konstatovat, že Joe Biden zvítězil, Donald Trump svůj úřad neobhájil, pogratuloval vítězi voleb, uznal porážku a po Georgi Bushovi starším se zapsal mezi jedenáct prezidentů, kteří nedokázali mandát ve druhém období obhájit.

Bohužel Donald Trump je podnikatelem a mužem tvrdých slov a rozhodných činů. Porážka pro něj neexistuje a rozhodně ji nepřizná. Naopak. Pro vítězství udělá vše, včetně napadení regulérnost voleb, a to jak skrze prohlášení v médiích mířící na široké masy obyvatel, tak skrze řadu žalob. Jestli pro mě něčím tyto volby byly, tak zrcadlem, které zcela jasně odhalilo povahu a chování Donalda Trumpa. Staly se odrazem skutečnosti, že demokracie, volby i voliči jsou pro něj pouze prázdnými pojmy, které není potřeba brát v úvahu, a že volby bohužel končí nikoliv vyhlášením výsledků, ale uznáním porážky. 

„Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat“

U všech voleb si připomínám, že na každém hlasu opravdu záleží. V mnoha amerických státech rozhodly o tom, kdo získá tolik klíčové volitele, pouhé desetitisíce hlasů. Velké množství států navíc umožňuje volit korespondenčně poštou, čehož zcela logicky v době hrozby šíření nemoci Covid-19 využilo velké množství voličů. Převážně se jednalo o příznivce Joea Bidena, kteří hrozbu epidemie považovali za reálnou. Než aby riskovali cestu do volební místnosti a zbytečně se potkali s řadou lidí, odeslali zcela regulérně a podle platných zákonů svůj hlas poštou. A zde vyvstává problém, protože pro řadu lidí jsou korespondenční hlasy, které přicházejí poštou a mění již téměř „jasný“ výsledek voleb, něčím nepředstavitelným, co už samo o sobě zavání podvodem.

Osobně mi připadá krajně nevhodné tvrdit, že hlasy, které dorazily poštou, jsou falešné a jedná se o volební podvod, aniž bych viděl jediný důkaz. Bohužel tento názor v mém okolí šíří především křesťané, pro které se Donald Trump stal symbolem a jedinou správnou volbou. Prostě odmítají uznat, že by mohl prohrát. Regulérní hlasy amerických občanů disponujících volebním právem nelze vyřadit jen proto, že se nám nelíbí a zapříčiňují vítězství druhé strany. Takový postup opravdu není demokratický a vede vydlážděnou cestou k totalitním zřízením.

Významný německý luteránský pastor a teolog Martin Niemöller popsal jeden z hlavních důvodů snadného úspěchu nacistů v Německu těmito slovy: „Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.“ Bohužel s korespondenčními hlasy je to stejné. Když je odstraníme a změníme tak výsledek voleb, kdo zaručí, že v příštích volbách nebude odstraněn i můj hlas?

Volby a rozštěpená společnost

„Naše poznání je jen částečné,“ stojí v Bibli. Opravdu bych se neodvážil tvrdit, že ve volbách ve Spojených státech amerických nemohlo dojít k chybě při sčítání hlasů, ať už neúmyslné či úmyslné. Na druhou stranu věřím v demokracii, uznávám soudní moc, která je nezávislá, nikomu nestraní a nese tolik nelehký úkol říct, na čí straně stojí právo, a rozsoudit spor. Spravedlivý rozsudek není výsledkem tvrdých řečí dobře placených advokátů v značkových oblecích, ale pravdivých svědectví a nevyvratitelných důkazů. Pokud prezident Trump tvrdí, že se ve volbách podvádělo, tak má příležitost stejně jako jakýkoli jiný občan vyložit karty a ukázat, kde přesně a jak konkrétně se to stalo. Zatím jsem nic takového neviděl, pouze řadu nepodložených spekulací a nesmyslných žalob, z nichž některé už zcela očekávatelně soudci zamítli.

Jestli má Trump šanci v něčem uspět, tak v radikalizaci společnosti. Jeho slovům o volebním podvodu bohužel naslouchá nemalé množství lidí, řada z nich jim věří a nemá problém vzít moc do vlastních rukou, vyrazit do ulic a jako dav prosadit svého prezidenta. Bohužel není nic horšího než rozštěpená a nesmiřitelná společnost. Opravdu by mě mrzelo, pokud by domněnky o volebním podvodu vyvolaly násilí, kvůli kterému budou umírat lidé, a modlím se, aby tento stav opravdu nenastal.

Na druhou stranu jsou mi v posledních dnech oporou slova proroka Daniela, která mi dodávají jistotu klidné prezidentské výměny: „On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on ví, co leží v tmách, a světlo u něj přebývá.“ (Daniel 2:21-‬22) ‬Jedině on vidí veškeré činy obou prezidentských kandidátů. On si už dávno svého prezidenta zvolil.  ‬‬

Úvodní foto: Ferdinand Stöhr (Unsplash)


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.4 / 5. 11

2 komentáře u „Názor: Americké volby jako Trumpovo zrcadlo“

  1. Hezký článek. Je normální, že autor důkazy neviděl. Přečte si o rozhodnutí soudu. A teprve potom bude možné říci, jaký obraz daly tyto volby. Zatím je zřejmé, že D. Trump nerespektuje tradice. Ale nelze vyvodit, ze nerespektuje voliče a demokratické instituce.

  2. Mimochodem, v Nebrasce a Maine není proporční volební systém – státy jsou tam rozděleny na distrikty (stejně, jak se volí do Sněmovny reprezentantů), které volí elektory, takže vítěz bere vše o stupeň pod tím + ti, kteří jich takto dostanou většinu, mají dva elektory (odpovídající senátním místům) navíc

Napsat komentář