Myšlenkové pasti nezadaných

5
(1)

Lži, kterým svobodní musejí přestat věřit

Zdánlivě nevinné myšlenkové procesy nad námi občas mohou mít mimořádně nebezpečnou moc. Takové myšlenky nám vstoupí do mysli, když jsme slabí, unavení, rozzlobení, hladoví, nemocní nebo si připadáme osamělí. Vplíží se do našeho myšlení a začnou páchat obrovské škody na tom, jak se díváme sami na sebe a na svůj život a co ve vztahu k sobě a svému životu cítíme. Jsou to vzorce negativního myšlení, které vedou pouze k frustraci a bolesti.

I s tím rizikem, že to vyzní jako duchovní vytahování, bych ráda předeslala, že během svého života jsem v určitých chvílích dokonce i jako profesionální poradkyně vypustila z úst každou z níže uvedených vět. Ovšem během uplynulých deseti let jsem se toho hodně naučila o moci své mysli i nutnosti dávat si pozor na to, o čem přemýšlím. Naše myšlenky skutečně mají velikou moc nad našimi pocity a chováním – a tudíž i nad věcmi, které se odehrávají v našem životě.

Pokud jste tedy svobodní a frustruje vás to, uvádím zde několik myšlenkových pastí, kterým byste se měli vyhnout:

1. Něco se mnou není v pořádku. 

Tato myšlenková past je nebezpečná proto, že přesouvá pozornost od širšího obrazu, jaký si vytváří, k vám samotným. Je to zdánlivě nevinná věc, ale začne ve vás vzbuzovat pochybnosti ohledně toho, kdo jste a kým máte podle Božího záměru být. Zanedlouho zjistíte, že vám dělá potíže přijmout svou osobnost a fyzický vzhled, vést normální duchovní život, a budete zápasit s pocitem vlastní nedostatečnosti.

To, že jste nezadaní, neznamená, že s vámi něco není v pořádku – vyplývá z toho jen skutečnost, že to, co se ve vašem životě odehrává, je součástí většího příběhu. Je důležité využít dané období k tomu, abychom usilovali o uzdravení a celkově posilovali své zdraví, ale nikdy ne za cenu toho, že budeme sami sebe ponižovat.

2. Zůstanu svobodný navždycky. 

Kdysi jsem zaslechla statistický údaj, že přes 90 procent populace uzavře sňatek. Nevím, jestli je tento údaj přesný nebo ne, ale je zábavné, jakou útěchu vědomí této skutečnosti některým lidem přináší.

Ovšem bez ohledu na to, kdy (a jestli) si někoho najdete, je tato otázka myšlenková past, protože vás povede k tomu, že se budete zaobírat tím, co se vám může zdát jako nejhorší možný scénář vaší budoucnosti, místo abyste se zaměřili na dobré věci, které se ve vašem životě dějí teď a tady.

Bůh je větší než statistiky a přesně ví, co potřebujete. Boží nejlepší plán pro náš život je vždycky lepší než ten nejlepší z našich vlastních bez ohledu na to, co obnáší. Vezměte tedy své starosti a udělejte z nich modlitby, protože Bůh ví, co potřebujete. Svěřte svůj zítřek Bohu.

3. Všichni ostatní mají někoho, koho mohou milovat. 

Tahle myšlenková past je nebezpečná tím, že zveličuje dobré věci v životech jiných lidí a snižuje význam dobrých věcí ve vašem vlastním. Tohle nakonec můžeme začít provádět nejen s naší „zadaností“, ale i se spoustou dalších věcí v životě – totiž dívat se na všechno dobré kolem nás, a přitom nevidět to dobré v nás samotných.

Bůh nás povolává, abychom vzhlédli a podívali se, co dělá v našem životě on sám, a abychom se rozhlédli kolem sebe a všímali si, co všechno nám dal. Nedovolte, aby vaše myšlení sklouzlo do takového extrému, že zaměříte svůj pohled na něco, co jako by měli všichni kolem vás, a vy ne. Váš úhel pohledu totiž o jejich životě nevypovídá celou pravdu. 

4. Bůh mě trestá. 

Když procházíte těžkým obdobím života, je snadné začít uvažovat, jestli proti vám Bůh něco nemá. Tato myšlenková past je nebezpečná tím, že zpochybňuje jednu z klíčových Božích vlastností: dobrotu. Bez ohledu na to, jak se cítíme nebo co se děje v našem životě, se potřebujeme držet pravdy, že Bůh je dobrý, že je tady pro nás a že jeho plány pro náš život jsou lepší, než bychom čekali nebo si dokázali představit. Nic není pravdivější než tato skutečnost.

Bůh „netrestá“ své děti v hněvu, ale chrání je, stará se o ně jako pastýř a láskyplně je vede. Místo abychom dovolili, aby tyto lži a starosti zamlžily naše vnímání Boha, se potřebujeme soustředit na to, kdo Bůh ve skutečnosti je, a pamatovat na jeho úžasná zaslíbení, že se o nás postará.

Jako křesťanka a poradkyně doopravdy věřím, že značná část toho, jak žijeme, v konečném důsledku závisí na tom, co si myslíme. Kéž Bůh začne zpochybňovat naše nesprávné představy a uzdravovat a proměňovat naši mysl a následně i kvalitu našeho života, a to už dnes.

Autor: Debra Filetová
Překlad: Michaela Šramlová
Foto: Louis Galvez (Unsplash) a Abigail (Unsplash)


Debra Filetová (Fileta) je psycholožka a poradkyně, která se věnuje oblasti manželství, vztahů a mentálního zdraví. Kromě knih píše o vztazích na svém blogu TrueLoveDates.com

Převzato se svolením. 

Zaujalo vás toto téma?

Zveme vás na seminář Nežít v čekárně, který proběhne 17.–18. 3. v Praze a který pořádá KMS ve spolupráci se Singles+. 

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 1

Napsat komentář