Modlitební skupinka v práci

Modlitební skupinky mohou být skvělým způsobem, jak kolegové mohou sdílet svou víru a přimlouvat se za ostatní kolegy. Za svou pracovní kariéru jsem se v obou firmách, kde jsem pracoval, potkával s kolegy jednou týdně na modlitební půlhodinku před začátkem práce. Pátek byl ideální.

Zde je několik tipů pro založení modlitební skupiny v práci:

0. Seberte odvahu.

Ne každému se ve skutečnosti chce sdílet Dobrou zprávu v práci, ale je to naše povolání a Bůh se k tomu přizná.

1. Najděte další křesťany.

Vyhledejte kolegy, kteří sdílejí vaši víru a měli by zájem se připojit k modlitební skupině. To je asi nejtěžší úloha. Ne vždy o všech ve firmě víte, že jsou křesťané. Jak postupně narážím na další kolegy, zvu je, aby se k nám přidali. V současnosti se scházíme čtyři. V minulé práci (firma o 100 lidech) se nás scházelo dokonce šest až osm.

2. Stanovte pravidelný čas, místo i délku setkání.

Zarezervujte si akci jako pravidelný meeting v kalendáři. Vyhnete se tak diskusím, jestli se akce koná, či nikoliv, a nebude to záviset na vás samotných, pokud máte dovolenou. Formou může být i setkání on-line, pokud je obtížné se s kolegy potkat v jeden čas naživo. Obojí má své výhody i nevýhody. Skupinku organizujte mimo pracovní dobu, tj. ideálně před začátkem práce.

3. Stanovte základní pravidla.

Je fajn stanovit si základní pravidla pro skupinu, jako jsou důvěrnost a respekt k různým církevním přesvědčením. Jeden kolega u nás na skupince skončil, protože mu vadili kolegové katolíci. Pokusil jsem se s ním věc prodiskutovat, ale nepodařilo se. Jde především o to, se za kolegy modlit a sdílet Boží jednání v našich životech, ne že hledáme společnou shodu na všech otázkách víry. Je běžné, že přicházíme z rozdílných denominací. Buďte na to připraveni. To, co nás spojuje, je Ježíš.

4. Zaměřte se na hlavní smysl skupinky.

Udržujte setkání zaměřená na modlitbu a vzájemné povzbuzení sdílením Božího jednání. Vyhněte se detailnímu probírání pracovních záležitostí. To situaci nepromění. Promění ji přednesení věcí před Boha.

5. Buďte otevření.

Povzbuzujte členy, aby do skupinky zvali další lidi. Ujistěte se, že se všichni ve skupině cítí vítáni a zapojeni. S novým členem vždy mluvte o tom, jak se mu tam líbí, a případně se blíže seznamte třeba při společném obědě.

Založení modlitební skupinky v práci je pro mě povzbuzující, protože vidím, jak Bůh jedná v tom, co dělám většinu dne, a že jsou na mém pracovišti i další křesťané, kterým jde o podobné hodnoty, jež se promítají i do jejich práce. Ze své více než 12leté zkušenosti můžu říct, že se v práci Bůh přiznal k mnoha věcem. Nedávno mě povzbudilo, že jsme oslovili jednoho kolegu, který se ve své víře spíše hledal, a pozvání bylo jedním z potvrzení na jeho cestě k Bohu – ujištěním, že o něm Bůh ví.

Věřím, že stejně chce Bůh jednat i ve vaší práci. 

Autor: Ondřej Krišica
Foto: Dylan Gillis (Unsplash)


Článek vyšel v květnovém čísle časopisu Život víry, které se věnuje tématu Křesťan v zaměstnání. Jak sdílet svůj život a víru s kolegy v zaměstnání? Co si z příběhu královny Ester odnést pro práci v civilní sféře? Jak se podle výzkumů daří křesťanům mluvit v práci o Bohu? K tématu svými postřehy přispívají Kateřina Coufalová, David Novák a Jitka Evanová. O tom, jak se víra projevuje v její práci, vypráví prodavačka Ladislava Havlová a heslo „Pachtění“ do rubriky Slovníček duchovních pojmů zpracoval teolog Pavel Hošek. Téma doplňuje stručné představení křesťanských profesních organizací, příběhy čtenářů z jejích zaměstnání a kreslený vtip Pavla Bosmana.

Květnový Život víry přináší také rozhovor s pastorem kyjevského sboru Serhijem Lvovem. Po začátku války se členové jeho sboru rozprchli do různých částí světa. Serhij zůstal a s dobrovolníky vozí humanitární pomoc do nebezpečných oblastí Ukrajiny a skrze hudbu přináší naději a uzdravení.

Aktuální situaci na Ukrajině dokumentuje i reportáž Daniela Skokana. Ten líčí svá setkání s místními pastory i lidmi, kteří žijí v místech, kde stále padají bomby. 

Je svatba koupí zajíce v pytli? O tom v Životě víry přemýšlí Tomáš Dittrich. Chválu zbožných matek sepsal v úvodníku Radislav Novotný. V Životě víry dále najdete rozhovor s britským kazatelem Terrym Virgem, který stál u zrodu organizace Newfrontiers, nebo historický rozhovor se zakladatelem Červeného kříže J. H. Dunantem. 

Nechybí ani zprávy o dění u nás i ve světě a oznámení o chystaných křesťanských akcích.

Kromě papírové verze lze Život víry předplatit i elektronicky ve formátu PDF a zvukové podobě. 

Toto číslo lze zakoupit i samostatně – na papíře, v PDF i v MP3.

Napsat komentář