Manželství „pro všechny“ ve Sněmovně a v církvi

5
(10)

Sněmovna v posledních měsících řeší, co označovat slovem „manželství“. Je to jen svazek muže a ženy, nebo to má být i vztah lidí téhož pohlaví? Jak vleklá jednání a rozhodování sněmovny nakonec dopadnou, se dá těžko odhadnout. Hlasování probíhá napříč politickými kluby, na rozdíl od jednání o většině jiných zákonů. Otázky kolem LGBT+ nerozdělují jen sněmovnu, ale i lidi, kteří se hlásí ke křesťanství.

17 osobností z různých církví v této souvislosti vystoupilo na počátku prázdnin s Výzvou k odvolání Aliance pro rodinu (Alipro) ze struktur státu. (Alipro je totiž spolu s mnoha dalšími zastoupena v jedné pracovní skupině – tedy poradním orgánu – ministerstva práce a sociálních věcí, předsedkyně Alipro Jana Jochová je poradkyní poslance a místopředseda Aliance Jan Gregor je poradcem náměstka ministra spravedlnosti.) Autorem textu je evangelický farář Jakub Helebrant, člen dua youtuberů Pastoral Brothers. Z Výzvy se po několika dnech stala petice. V textu stojí, že se Alipro snaží dosáhnout cílů, které odporují hodnotám, jako je porozumění, empatie a sounáležitost mezi lidmi.

Proti činnosti Alipro jsou v závěru uvedeny čtyři námitky, které jsou ale jen obecné, takže je při věcném rozhovoru nejde pokládat za bernou minci (Jedna z námitek říká, že Alipro zlehčuje volební právo žen. Jiná tvrdí, že popírá a znevažuje vědecké poznání. Ani to, ani ono není pravda – a stejně nekonkrétní a nedoložené je to i se zbývajícími „námitkami“.) Výzva je však dobře mířeným tahem, který dokáže sjednotit sympatizanty a získat některé neinformované nezainteresované. Vzhledem k proklamativnosti a k absenci kvantifikovaných argumentů ji ale nelze pokládat za pokus o vážný rozhovor.

7. července bylo zveřejněno Prohlášení zástupců českých církví k manželství. Oproti sedmnáctičetné „smetánce českého progresivního kléru“, která přišla s Výzvou, podepsalo Prohlášení více než 60 reprezentantů církví včetně nejvyšších vedoucích 12 českých denominací (pražský arcibiskup Jan Graubner, patriarcha CČSH Tomáš Butta, biskup AC Martin Moldan, biskupové JB Evald Rucký a Jan Klas, předseda CB David Novák, biskup SCEAV Tomáš Tyrlík, předseda VV BJB Pavel Coufal, senior KS Marek Prosner, biskup Církve živého Boha Dan Kolinger, předseda unie CSAD Mikuláš Pavlík, národní ředitel pro sbory Armády spásy František Pekárek, biskup ECAV v ČR Marián Čop). Spolu s nimi výzvu podepsali také žijící emeritní vedoucí církví (chybí mezi nimi Dominik Duka), dále předseda ČEA Zbyšek Kaleta, členové UžV KMS Lubomír Ondráček, Radek Smetana, Petr Šimmer a Josef Thál (někteří u svého jména uvedli jen svou denominační funkci), šest vedoucích představitelů římskokatolických klášterů a kongregací, evangelická farářka a čtyři faráři (ti reprezentují skupinu nesouhlasící s pojetím rodiny ve své denominaci), desítka římskokatolických biskupů a další vedoucí z různých církví.

(Poznámka k situaci v ČCE: Vedení ČCE dlouhodobě podporuje lobby LGBT+. Před patnácti lety vytvořila komise, kde zasedli převážně zastánci liberální, prohomosexuální teologie. Tyto komise popsaly homosexuální praxi jako pro církev přijatelnou. Nedávné rozhodnutí ČCE žehnat stejnopohlavním párům iniciovalo petici nesouhlasících evangelíků, kteří však nemají možnost situaci ovlivnit. Petice tedy zůstává gestem, i když na Moravě a ve Slezsku tradiční pojetí rodiny zastává pravděpodobně většina členů ČCE.)

Prohlášení zástupců českých církví hájí rodinu jako smluvní vztah muže a ženy. Argumentuje jak biblicky, tak kulturně. Je věcné a stručné. Přestože Helebrantovu Výzvu nezmiňuje, časová souslednost i shromáždění tak širokého církevního okruhu dává tušit, že Prohlášení na ni reaguje. S Výzvou se nedá polemizovat, protože v ní chybějí argumenty. Iniciátoři tohoto širokého, od pádu komunismu možná nejširšího mezidenominačního konsenzu u nás, si ale patrně uvědomili, že hlas 17 individualit může budit dojem, že jde o reprezentativní hlas církve.

Prohlášení nehájí Alipro, protože o Alipro primárně nejde ani signatářům Výzvy. Jsme svědkem boje o veřejné mínění i o to, jaká bude situace rodin u nás v budoucnosti. 16 tisíc podpisů pod textem Výzvy (k 8. 8.) ukazuje, že liberální křesťanské kruhy u nás (ovšemže s výraznou pomocí lobby LGBT+) dokážou dosáhnout k relativně vysokým číslům. Osobně jsem rád, že iniciátoři Prohlášení nevyrukovali s peticí. Možná by prohráli, protože počet podpisů neznamená počet souhlasících, ale jen počet zmobilizovaných. Je dobře, že čeští křesťanští vedoucí na demagogický text bez faktických argumentů reagovali s dostatečnou distancí a rozvahou a že přinesli neagresivní, dobře odůvodněný konsenzus.

Autor: Tomáš Dittrich
Foto: Sandy Millar (Unsplash)


Ing. arch. Tomáš Dittrich je redaktorem časopisu Život víry.

Aktualizace (16. 8. 2023): Souhlas s Prohlášením zástupců českých církví lze vyjádřit zde.

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 10

Napsat komentář