Lance Wallnau: Trump? Amerika potřebuje Samsona

3
(2)

Rozhovor s Lancem Wallnauem – známým řečníkem, stratégem, futurologem a protagonistou hnutí sedm hor.

Jak byste shrnul učení o sedmi horách?
Jako křesťané nejsme povoláni jen přinášet evangelium spasení, ale také k tomu, abychom proměňovali společnost, ve které žijeme, aby více odpovídala principům Božího království.

V čem je poselství o sedmi horách jiné?
Věděl jsem, že křesťanské poselství jde dál než k církvi. Řekl jsem si, že křesťané by měli mít vliv v oblasti podnikání. Vše, co neobsadíme, obsadí Ďábel. Když neobsadíte média, obsadí je pornografie. Když tam nevnesete pravdu, bude média ovládat svod. Když neobsadíte podnikání, pohltí ho korupční mechanismy.
Nemáme na vybranou: Buď budeme mít vliv, nebo budeme muset žít pod tyranským útlakem, pohlceni temnotou. Takové jsou dějiny Česka, kdy vládní moc, peníze a armáda mohly dominovat nad lidskou svobodou. Česko jako národ podléhá různým vlivům. Jedním z těchto velkých vlivných faktorů je církev. Nicméně lidé jsou utvářeni i dalšími vlivy, např. rodinou a školou. Komunisté vyřadili ze škol víru a náboženství. Byli jste ovlivněni Hitlerem a Stalinem? Zcela určitě. Velký vliv má také vláda…
Přišel čas, abychom si uvědomili, že je tyto hory potřeba obsadit. Nejen jednu horu, horu modlitby, ale i ostatní. Křesťané jsou k tomu povoláni, jen o tom nevědí. Všichni si myslí totéž co já dřív: že každý, koho Bůh povolal, musí být kazatelem. To je omyl. Devět z deseti lidí mají jiné Boží povolání.

Někteří evangelikálové spojují hnutí sedmi hor s dominionismem a odmítají ho. Co byste jim pověděl?
Opravdu jen někteří evangelikálové. Dominionismem totiž argumentují především liberální křesťané, ti, kteří nevěří Bibli. Cítí se tím ohroženi. Islám vznikl o 500 let později než křesťanství. Pomocí sedmi zemí, které ovládli, chtějí vytvořit globální bankovní systém. Ani by vás nenapadlo nakreslit karikaturu, kterou by mohli brát jako vůči sobě necitlivou. Na křesťany si ale může troufnout kdokoli. Nemáme dost moci, neovládáme žádnou oblast. V rámci své kultury nemáme dostatečnou vážnost. Myslím si, že se křesťané jen vymlouvají, že vliv ke křesťanství nepatří. Ta skutečná otázka je: Mají být království tohoto světa královstvími, kde působí náš Král a Pán Ježíš Kristus? Máme s tím čekat až do Kristova příchodu, protože mít vliv nás znervózňuje? Realita je taková, že v rámci kultury a společnosti chybíme, což vytváří vakuum, prostor pro chaos. Právě ve Spojených státech církev vyklidila vlivné pozice, což způsobilo, že tu církev není relevantní.

Postupně jsem si Trumpa oblíbil

Máte osobní kontakt s Donaldem Trumpem?
Setkal jsem se s ním v roce 2015. Politická situace u nás mě vůbec nezajímala. Na prezidentský post tehdy kandidovalo osm skvělých křesťanů, ale Bůh mi řekl, že prezidentem bude Donald Trump. Bůh mi řekl: „45. prezident Spojených států bude ten, o kterém se píše ve 45. kapitole Izajáše.“ Otevřel jsem Bibli a tam se píše: „Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi, jehož uchopím za pravici, abych mu podrobil národy a rozvázal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, takže brány nebudou zavřeny: Já půjdu před tebou a hory vyrovnám, bronzová vrata rozlámu a železné závory odsekám. A dám ti poklady temnoty a skryté zásoby z úkrytů, abys poznal, že jsem to já, Hospodin, který tě povolávám jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému otroku Jákobovi a kvůli Izraeli, svému vyvolenému, jsem tě povolal tvým jménem a dal jsem ti titul, ačkoliv mě neznáš.“ (Izajáš 45,1–4)

To asi pro vás bylo překvapivé…
Šokovalo mě to – zjistil jsem, že Bůh se chystá podpořit někoho, kdo je pro církev nepřijatelný. Ale já jsem si ho postupně oblíbil – protože jsem četl i 15. verš: „Přece ty jsi Bůh, který se skrývá…“ V tom, co dělá, zůstává Bůh někdy skrytý.

Jaké byly reakce na vaše proroctví?
Tohle mé proroctví se nelíbilo nikomu. Nelíbilo se demokratům a pro křesťany byl Trump příliš útočný. Bůh mi ale řekl: „V tuto chvíli Amerika potřebuje Samsona, bojovníka, někoho drsného. Tak bude vhodnou osobností pro dílo, které je třeba udělat v této době.

Jaké má Donald Trump kontakty s evangelikály?
Poprvé se s evangelikály setkal před třemi lety. Bylo to ve státě Iowa. Slyšel jsem, jak o tom referoval. Bral to tak trochu jako návštěvu zoologické zahrady. Setkání ho ale okouzlilo, začali ho fascinovat. Tak začalo jeho zvláštní spojení s nimi. Nešlo předně o politický kalkul. Cítil, že tito lidé jsou státu věrní, že věří tomu nejlepšímu a že se za něj modlí. Modlil se s námi a prosil Boha, aby mu odpustil hříchy. Proto se nestarám o to, co dělal před 10 lety.
Trump v mém chápání odpovídá osvobozovacímu modelu v podání Samsona. Trump je osvoboditel, který se svým kyjem potýká s Pelištejci dnem i nocí. A jeho největší slabost? Dalila. Když Bůh mohl v dějinách Židů použít pelištejskou ženou zkompromitovaného osvoboditele, myslím, že může dnes použít muže, který zažil něco podobného před 10 lety.

Přečtěte si celý rozhovor s Lancem Wallnauem! Vyšel v zářijovém čísle mezidenominačního časopisu Život víry (2019/9). K dispozici je papírová, elektronická i audio verze časopisu.

Hlavním tématem čísla je pěstounství – najdete zde příběhy a zkušenosti několika křesťanských pěstounů i životní příběh člověka, který v pěstounské péči vyrůstal. Dále nabízí např. zamyšlení Libora Michálka nad brexitem, virtuální rozhovor s Georgem Schmidtem – prvním misionářem na jihu Afriky mezi Hotentoty, a mnoho dalšího. Více na www.zivotviry.cz.

.

Foto k článku: Tomáš Dittrich

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 3 / 5. 2

Napsat komentář