Kurzy Alfa nabízejí prožitek víry

Do naší sborové budovy přicházím kolem páté. Potkávám Honzu, hotelového kuchaře, který dnes, ve svém pracovním volnu, přišel vařit i v církvi. Dnes se totiž u nás pořádá první setkání Alfy, což je kurz pro zájemce o křesťanskou víru. Když v půl deváté odcházím, hosté se už rozešli. V kuchyňce potkávám Šárku, která přiběhla v osm rovnou z práce pomoct zbytku týmu umýt nádobí.

Hostů se přihlásilo 23. Minulý a tento běh kurzu jsou za posledních deset let největší. Co tyto lidi na Alfu přivedlo? Určitě nadšení a vytrvalost těch, kteří je pozvali (anonymně přes internet přišla menší část). A jaký je důvod, že budou chodit i na dalších deset setkání? Určitě to jsou živě podaná křesťanská témata (Proč Ježíš zemřel?, Bible, Víra, Modlitba, Jak mohu být naplněn Duchem svatým?, Uzdravuje Bůh i dnes? aj.), teplá večeře, příjemné, vkusně nazdobené prostředí, nenátlakovost, přátelské vztahy nebo možnost otevřené diskuse. Alfa nabízí jak reflexi velkých témat křesťanství, tak prožitek víry. Patrně právě tato kombinace z ní udělala nejrozšířenější křesťanský kurz na světě.

Od roku 1992, kdy anglikánský sbor Svaté Trojice v londýnském Bromptonu tento svůj interní kurz nabídl křesťanské veřejnosti, jím ve 172 státech světa prošlo mnoho milionů lidí. Zároveň to byl impulz pro opatrné křesťany, kteří mají obavy z modliteb za uzdravení nebo za naplnění Duchem svatým, takže vytvořili jiné podobné kurzy, ale bez alfového důrazu na zakoušení víry. Vznikly tak různé napodobeniny, které se ale svým rozšířením ani mezinárodní oblibou s Alfou rovnat nemohou.

Alfa nabízí prostor pro spolupráci

Alfa běží ve velké většině církví (v Česku ve třinácti). Církevní vedoucí ji mají rádi, protože jim do pořádání kurzů v jejich společenstvích nikdo nemluví. Mezinárodní ústředí i kanceláře Alfy v jednotlivých zemích (v Česku Alfu koordinuje Křesťanská misijní společnost) jim navíc dávají celé know-how Alfy zdarma, platí se jen knižní publikace.

„Mottem českých kurzů Alfa je ,Evangelizace národa, povzbuzení církve a proměna společnosti‘,“ uvedl pro Svět víry Martin Hambálek, člen Rady kurzů Alfa. „Cennou devizou je i mezicírkevní spolupráce, vzájemné modlitby a další podpora napříč nejrůznějšími sbory a farnostmi.“ Alfa opravdu stmeluje jednotlivá společenství, protože dává spoustě lidí prostor pro spolupráci.

Co jsem dnes večer ve sboru dělal? Mimo jiné jsem se tam setkal s mužem, který absolvoval minulý běh Alfy, a probíral jsem s ním přípravu na křest. Z minulého kurzu se dali pokřtít ještě další dva účastníci. Tři z pětadvaceti, to není mnoho, ale v nebi by se radovali, i kdyby to byl jen jeden.

Autor článku je bývalý koordinátor kurzů Alfa v ČR.

Napsat komentář