Křesťané se spojují v modlitbách za svět islámu

5
(5)

Fajsal se do britského Birminghamu přistěhoval před dvěma lety. Zažádal o azyl a v jedné z městských částí s vysokou koncentrací imigrantů si otevřel holičství. Zákazníci si chválí jeho pečlivost a pozornost, Fajsalovo podnikání má ale háček. Nezískal ve Velké Británii povolení k trvalému pobytu, takže pracuje ilegálně a doufá, že nebude odhalen úřady. Rád by věděl, co se děje s jeho rodinou v Afghánistánu, vzhledem ke svému právnímu postavení si ale nemůže dovolit cestovat.

Po příchodu do země se Fajsal v jednom z křesťanských sborů dozvěděl o Ježíši. Pravidelně navštěvuje bohoslužby a se skupinkou věřících se schází i v průběhu týdne. Svou víru ale tají, protože nechce, aby se o ní dozvěděli muslimští sousedé. V Birminghamu žije celkem 301 000 muslimů.

Birmingham je jedním z mnoha míst, za které se v měsíci věnovaném ramadánu od 13. dubna do 12. května modlí křesťané z celého světa. Iniciativa 30 dní modliteb za svět islámu vznikla v roce 1992 na Blízkém východě a vychází z touhy ukazovat muslimům lásku, s níž k nim přistupuje Bůh. Mobilizuje křesťany, aby poznávali, jak muslimové žijí, a učili se k nim přistupovat. Do jedné z největších modlitebních akcí na světě se pravidelně zapojují statisíce křesťanů nejrůznějších národností.

„Nejsme povolání k tomu, abychom muslimy soudili“

Letošní modlitební témata se zaměřují na velká města obývaná muslimy. Města slouží jako střediska vlivu, a tak muslimové, kteří v nich žijí, často mají kontakty dosahující tam, kam se evangelium jinak jen těžko dostává. „Přímluva za muslimy musí vycházet z lásky. Naším příkladem je Ježíš, který nás miloval a zemřel za nás, ještě když jsme byli hříšní. Když přijmeme Boží lásku, dává nám Bůh milovat druhé a uschopňuje nás k tomu, abychom milovali Boha a své bližní,“ uvádějí organizátoři modlitebního měsíce. „Nejsme povoláni k tomu, abychom muslimy soudili, báli se jich, nenáviděli je nebo se k nim chovali způsobem, který by odporoval povaze Božího království. Naším úkolem je milovat je, jak nás vyzývá 1. Korintským 13, nést ovoce Ducha, modlit se za muslimy a důvěřovat Bohu, že Duch svatý má moc je přivést v Kristu k němu samému,“ vysvětlují.

Každý rok u příležitosti 30 dní modliteb za svět islámu vychází nová příručka, která přináší informace o muslimských zemích a národnostních skupinách a konkrétní náměty k modlitbám. Denní modlitební témata nově přináší i mobilní aplikace Prayer Reach pro Android i iOS, dostupná je také v češtině. Příručka i mobilní aplikace zprostředkovávají relevantní informace, vyprávějí o Božím působení mezi muslimy a pomáhají křesťanům se za tato místa efektivně modlit.

Více informací o modlitebním měsíci je dostupných na 30daysprayer.com.

Úvodní foto: Janko Ferlic (Canva)


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl
a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 5

Napsat komentář