Křesťané mobilizují před prezidentskou volbou

4.3
(6)

Skupina vedoucích vyzvala k podpoře kandidatury Libora Michálka

Žádost o podporu prezidentské kandidatury bývalého senátora Libora Michálka zveřejnilo 14 českých křesťanských osobností. Jsou mezi nimi kazatelé CB (Petr Šimmer, Pavel Plchot), pastoři KS (Lubomír Ondráček, Tomáš Krajník), představitelé hnutí Orli (Miloš Kačírek, Petr Trantina), České studny (David Loula) nebo Česko, je nový den (Andrea Haines).

„Věříme, že v této době mnoha výzev a hrozeb je nesmírně důležité, aby byl zvolen charakterní, moudrý a odpovědný prezident, který v minulosti již obstál v oblastech financí, práva, spravedlnosti či zahraniční politiky,“ píše se v prohlášení. Prohlášení sice obecně podporuje „snahu křesťanů, kteří se rozhodli kandidovat“, nicméně jmenovitě zmiňuje pouze Libora Michálka.

Aby mohl kandidovat, potřebuje Michálek získat 50 000 podpisů českých občanů. Dokument odkazuje k podpisovým archům ke stažení na jeho webu. Připojení podpisu nikoho nezavazuje k tomu, aby Michálka volil. Jde jen o to, umožnit, aby daný člověk mohl být volen. Zároveň to nebrání v podpoře také jiných kandidátů. 

Signatáři upozorňují na souvislost podpory Michálkovy kandidatury a šíření evangelia. Podle nich bude díky křesťanským kandidátům možné, aby „během celé kampaně zněla dobrá zpráva o naději, která může pozdvihovat lidi z jejich soužení a tísně“, a to zvláště během adventu, kdy bude předvolební kampaň v plném proudu.

„Nemusíme se na všem teologicky shodnout a ani nemusíme souhlasit se 100 % názorů věřícího kandidáta (natož potom nevěřících),“ uvádí se v prohlášení, „ale považme – kdy potřeboval náš národ slyšet dobrou zprávu více než v této mimořádně pohnuté době války na Ukrajině, vysoké inflace a energetické krize?“

Autor: Svět víry
Úvodní foto: wikimedia


DOKUMENT: Plný text prohlášení 

Vážení vedoucí církví, sborů, starší a členové církví,
obracíme se na Vás tímto dopisem s žádostí o pomoc při naplňování Velkého poslání poměrně jedinečnou formou. 

Jak víte, v lednu 2023 mají proběhnout volby nového prezidenta České republiky. Všichni kandidáti, kteří nashromáždí 50 000 podpisů pro svoji kandidaturu (nebo získají podporu 20 poslanců či 10 senátorů), budou moci během přibližně deseti týdnů kampaně, která poběží přes období Adventu, prezentovat svoji vizi politiky, nejlepšího způsobu správy země a hodnot, které by se měly šířit z Pražského hradu pro co největší prospěch obyvatel naší krásné země.

Věříme, že v této době mnoha výzev a hrozeb je nesmírně důležité, aby byl zvolen charakterní, moudrý a odpovědný prezident, který v minulosti již obstál v oblastech financí, práva, spravedlnosti či zahraniční politiky. A zároveň je možné, aby během celé kampaně zněla dobrá zpráva o naději, která může pozdvihovat lidi z jejich soužení a tísně – ať už k věřícímu kandidátovi jakožto nositeli těchto hodnot, ale také především k samotnému Pánu Bohu, který může opravdově změnit jejich úděl.

Proto Vás naléhavě prosíme, abyste podpořili snahu křesťanů, kteří se rozhodli kandidovat, svými modlitbami a svými podpisy. Podpisem kandidátní listiny se nezavazujete daného člověka volit, jen mu umožníte veřejně vystupovat jako kandidát na prezidenta a během kampaně oslovovat náš národ. Nemusíme se na všem teologicky shodnout a ani nemusíme souhlasit se 100 % názorů věřícího kandidáta (natož potom nevěřících), ale považme – kdy potřeboval náš národ slyšet dobrou zprávu více než v této mimořádně pohnuté době války na Ukrajině, vysoké inflace a energetické krize, která by mohla přerůst v hospodářskou či celospolečenskou krizi v případě zastavení dodávek energií?

Víme, že si mnozí věřící a církve chtějí udržovat odstup od politiky, ale „zlu stačí, když dobří lidé mlčí“. Nepromarněme tedy tuto příležitost. Zvažujte prosím před Bohem, zda podpořit kandidaturu emeritního senátora Libora Michálka nebo dalších věřících osobností (jako občané můžeme podpořit kandidaturu více osobností), a to svými podpisy archů v příloze a svými modlitbami dle 1Tm 2,1–2. Umožníte tím zasít do duší občanů mnoho dobrého, co může přinést nejen velký užitek jim osobně, ale i kultivaci naší politické scény. 

Třeba „pravda a láska“ bude opět vítězit nad „lží a nenávistí“ během kampaně – i během období vlády příštího prezidenta. Podpisový arch najdete v příloze tohoto emailu a můžete si ho také stáhnout na webu www.srdceprospravedlnost.cz. Prosím vezměte na vědomí, že do konce sběru podpisů už zbývá necelý měsíc. Vyplněné archy je třeba odeslat na adresu uvedenou na nich do konce října 2022.

Bůh žehnej Vám, Vašim sborům i celé České republice!

Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. (Amos 5,24)

Marcela Bradová
Jiří Čihulka
Andrea Haines
David Loula
Eva Loulová
Pavla Markupová
Miloš Kačírek 
Tomáš Krajník
Radovana Michálková

Lubomír Ondráček
Pavel Plchot

Petr Šimmer
Petr Trantina

Bohuslav Zapadlo

Praha 5. 10. 2022

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.3 / 5. 6

Napsat komentář