Jsem křesťan a přitahují mě osoby stejného pohlaví. Co s tím?

4.2
(9)
 • Především si buď jistý, že tě Ježíš miluje a že jeho láska není podmíněna tím, co nebo kdo tě přitahuje, jak jsi založený nebo v čem děláš chyby. Jeho láska je naprosto bezpodmínečná.
 • Cesta životem, která tě čeká, není něco, co by bylo snadné zvládnout sám. Ať už zjistíš, že jsi povolán k celibátu nebo k manželství, vždycky budeš potřebovat pomoc druhých. Smyslem církve je být tělem – společenstvím, které se navzájem podporuje v následování Krista. Uvědomuji si, že ne vždycky to tak je. Přesto je velmi důležité, abys našel přátele, se kterými o tom budeš moci otevřeně mluvit a kteří ti ve tvém následování Krista budou povzbuzením.
 • Pokud jsi křesťan, pak tvůj vztah s Ježíšem musí mít přednost před všemi ostatními a musí mít nad nimi vládu. Tvoje sexualita, stejně jako všechny ostatní složky tvé osobnosti, se musejí podřídit Kristu. Měj na paměti, kdo jsi a čí jsi. Bylo za tebe zaplaceno výkupné (1. Korintským 6,20), nepatříš sám sobě.

  Bez ohledu na to, co tě přitahuje, ať už jsi homosexuál, heterosexuál, bisexuál nebo jakákoli jiná kombinace sexuálních preferencí, měj na paměti, že tvůj životní příběh jako celek není založen na tvé sexualitě. Jinak řečeno, každá planeta ve sluneční soustavě, do které patříš, musí obíhat kolem Slunce – tedy kolem Božího Syna Ježíše Krista. Často stavíme svou sexualitu (nebo třeba svou kariéru, rodinu, majetek apod.) jako ústřední část svého životního příběhu, zatímco tou hlavní by měl být Ježíš. Nemůžeš sloužit dvěma pánům. Jen jeden může mít ve tvém životě prioritu. Nakonec si budeš muset vybrat.
 • Ať už tvoje žádostivost a touha směřuje ke stejnému nebo opačnému pohlaví, stále je to touha. Jedním z ústředních témat Písma je to, že skrze umírání sobě samým získáváme nový život, svobodný od hříchů, a naší touhou se stává Kristus. Nenech se tím zmást; neříkám, že ze sebe můžeš homosexualitu vymodlit nebo že se tyto tužby nakonec vytratí. Vítězství a svoboda se dostaví, když dokážeš tyto touhy opanovat a naučíš se je podřizovat Kristu (1. Korintským 9,27).

A co když znám někoho, koho přitahuje stejné pohlaví? Co pro něj mohu udělat? 

 • Miluj ho bez podmínek, nesnaž se ho změnit, nevykládej mu, jak přitažlivost funguje. A už vůbec mu nezačni „kázat biblické vyučování“ o tom, co na toto téma říká Písmo.
 • Pokud jsou to křesťané, kteří se rozhodli, čemu chtějí v této oblasti věřit, ujišťuji tě, že už si Písmo prostudovali a rozumějí argumentům a emocím obou stran lépe, než jim pravděpodobně kdy budeš rozumět ty. Možná už před tebou mají v promýšlení těchto věcí několikaletý náskok. Přistupuj k nim s pokorou a nechej je, ať ti vysvětlí, proč se rozhodli věřit tomu, čemu věří, a jak se to protíná s jejich křesťanskou vírou. Pokládej poctivé otázky jako přítel a dej jim najevo, že ti na nich záleží, i když s nimi třeba nesouhlasíš.
 • Pokud nenásledují Ježíše, potřebují nejprve poznat jej a jeho lásku, než budou mít motivaci ke změně chování. Měj na paměti, že usvědčit je z hříchu je úlohou Ducha svatého, ne tvojí. Tvým úkolem je milovat svého bližního jako sám sebe a v každé situaci mu projevovat Ježíšovu lásku. Naslouchej jejich příběhu stejně, jako kdyby šlo o křesťany – jejich bolestem, jejich utrpení, jejich přesvědčení. V tom všem je miluj. Potřebují poznat, že je Ježíš miluje, a ty jim můžeš jeho lásku ukázat.
 • Jak pomoct lidem, které přitahuje stejné pohlaví, někdy nevědí ani vedoucí v církvi. Pokud je to možné, seznam tyto lidi s někým, kdo už má v této oblasti nějakou zkušenost. Podobně jako v kterékoli jiné oblasti učednictví je pro nás nejzdravější žít ve společenství a následovat Otce společně. A pokud nikoho zkušeného neznáš, je to na tobě.
 • Mnoho křesťanů, které přitahují osoby stejného pohlaví, se v zájmu následování Ježíše rozhodlo pro celibát a život bez partnera. Přestože toto povolání může být těžké (stejně jako manželství), je biblické (1. Korintským 7,7). Takovým lidem se dostává málo podpory a často jsou vystavováni tlaku, aby vstoupili do manželství. Tak to ale být nemá. Být svobodný není něco méně nebo něco horšího než manželství. Bible nás naopak učí, že je to větší povolání. Tito bratři a sestry budou ve svém poslání potřebovat tvoji pomoc – od tebe osobně i od celé své duchovní rodiny. Nedopusťte, aby zůstali osamocení!

Úvodní foto: Benjamin Ranger (Unsplash)


Život víry: Prázdninové dvojčíslo

Článek vyšel v prázdninovém dvojčísle časopisu Život víry. Některé články se zde věnují problematice homosexuality – a tomu, jakou zvěst vlastně církev LGBT komunitě nabízí. Věřící gay Keifer Lucchi vypráví svůj příběh o tom, proč a jak se oženil, a svůj pohled popsala i jeho manželka Caitlyn. A Dana Staňková zase nabízí pár rad, jak zareagovat, pokud vás vaše dospívající dítě zaskočí prohlášením, že ho přitahuje stejné pohlaví.

Časopis přináší také rozhovor s hasičem a vedoucím chval Jakubem Pípalem, který v něm mluví o tom, proč se nestal profesionálním hudebníkem, o zkušenostech z vedení mládeže, o tom, jak muslimům ve Francii pouštěl film Umučení Krista nebo o náhlém odchodu tatínka po onemocnění covidem.

V časopise dále najdete rozhovor s novým synodním seniorem ČCE Pavlem Pokorným, článek tureckého křesťana o tom, jak se žije věřícím v této „zapomenuté biblické zemi“ nebo strhující virtuální rozhovor se špičkovým hráčem kriketu a misionářem Charlesem T. Studdem. Nechybí ani komentář Michala Klesnila o tom, jestli je možné vnějšími příkazy porazit rasismus a diskriminaci, praktické tipy rodičům, kteří si nevědí rady se zlobícími dětmi, nebo povídka Tomáše Coufala o manželské krizi. Číslo doplňují zamyšlení nad Biblí, článek o  výtvarném umění, osobní svědectví čtenářů, zprávy o církvi u nás i ve světě, kreslené vtipy Pavla Bosmana nebo křížovka se soutěží o ceny.

Kromě papírové verze časopis lze Život víry koupit či předplatit i elektronicky ve formátu PDF a ve zvukové podobě. Více informací na www.zivotviry.cz.


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl
a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.2 / 5. 9

2 komentáře u „Jsem křesťan a přitahují mě osoby stejného pohlaví. Co s tím?“

 1. Chvála Kristu!
  Při čtení článku jsem si kladla otázku, kdo je autorem. Je to kněz, duchovní?
  Nelíbí se mi vůbec se vyjadřovat k homosexualitě tímto způsobem.
  Našla jsem si na Googlu autora…
  @klucchi na Twitteru.
  Je zde uvedena jeho definice sama sebe.. Spisovatel, misionář, následovník Krista.. Jsem katolík. Myslím si, že toto není vyjádření vztahu k danému problemu se schvalenim římskokatolické církve.
  M. Z.

 2. Nerozumím, co konkrétně se vám na článku nelíbí.
  Autor je evangelikální křesťan, takže opravdu nejde o vyjádření schválené ŘKC. Na druhou stranu v textu nevidím zásadní rozpory s oficiální katolickou věroukou na toto téma.

Napsat komentář