Jarní Mokon – modlitby u obrazovek

Na poslední Křesťanské konferenci konané ještě v Československu (1992) byla uzavřena smlouva mezi českými a slovenskými křesťany a byl zahájen modlitební řetěz sborů a společenství za pokojné rozdělení společného státu. Tento modlitební řetěz trval potom dále dvě desítky let.

Během této doby se objevila potřeba společné modlitby zapojených sborů, a tak vznikla modlitební konference pro zástupce zapojených sborů, pro kterou se od počátku vžil název Mokon, tedy MOdlitební KONference. Na počátku se konal dvakrát ročně za účasti přibližně dvou set modlitebníků, postupně se měnila frekvence, někdy byl Mokon jen jednou ročně. Modlitební řetěz byl z důvodu klesajícího zájmu sborů a společenství o zapojení ukončen, ale konference zůstaly. Z dvoudenní akce se stala akce jednodenní, účastníků ubylo na přibližně padesát, v rámci omezení během koronaviru jsme se naučili pořádat konferenci i on-line. Nic z toho ovšem nesnížilo význam společné modlitby napříč sbory a církvemi.

V letošním roce bude Mokon opět dvakrát. Na podzim mu bude věnována jedna celá sobota a modlitebníci by se měli setkat fyzicky, v dubnu bude on-line. V pátek 28. 4. od 17:00 do 21:00 bude příležitost usednout k obrazovkám počítačů a mobilů, připojit se ke chválám a modlit se ve skupinkách za aktuální témata. Program připravovaný týmem, ve kterém jsou někteří členové Užšího výboru KMS a také zástupci prorockého hnutí, je takřka hotov. Budeme se přimlouvat za jednotu, smíření, situaci na Ukrajině, politickou a ekonomickou situaci. Prostor bude i pro aktuální témata, která se mohou objevit. Očekáváme, že k nám bude Bůh mluvit skrze prorocká slova.

Někdo může vnímat společné modlitby u obrazovek počítačů jako určitě omezení oproti těm „naživo“, současně je velkou výhodou, že nemusíme nikam jezdit a trávit čas cestováním a že zapojení je tedy pro mnohé jednodušší.

Srdečně zveme modlitebníky všech věkových skupin bez ohledu na denominační příslušnost. Zájemci, vyplňte přihlášku zde. Na konferenci je nutné se přihlásit předem.

Těším se na společenství s naším Pánem a s vámi u obrazovek 28. dubna.

Autor: Lubomír Ondráček
Grafický návrh: KMS


Ing. Lubomír Ondráček je členem přípravného týmu Mokonu.

Napsat komentář