Jakub Kamiński na KK 2022

5
(13)

Překvapivý pohled do laboratoře polského evangelisty

„Co vidíme poslední dva roky? Unavené křesťany. Jestli církev ztratí chuť, bude Česko jako Sodoma a Gomora, ba ještě horší, protože čím blíž konci časů, tím bude zlo narůstat.“ Hlavní řečník 34. Křesťanské konference, polský evangelista a pastor Jakub Kamiński, evidentně do Prahy nepřišel kázat líbivá kázání. „Pomáhali jsme lidem žít v iluzích. Bible říká, že nás mají poznat podle ovoce, ne podle slov,“ řekl na adresu kazatelů.

Ve svých devětadvaceti letech už stihl kázat v desítkách zemí na šesti kontinentech. Vyrůstal v rodině pastora. Od dětství toužil po dráze profesionálního fotbalisty a od 12 let se na to připravoval. V osmnácti se stal nejlepším střelcem týmu na úrovni polské mladší extratřídy. Úspěch, finanční nezávislost, bujné večírky i život mimo rodinu ho postupně od křesťanství vzdalovaly. V devatenácti byl mezi přáteli známý jako ten, kdo žije „na hraně“ – alkohol, marihuana, kasina, děvčata… V roce 2015 odevzdal svůj život Bohu a stal se kazatelem. Při své první zámořské evangelizaci v Ekvádoru se seznámil se svou budoucí manželkou Sárou. Založili spolu organizaci Nations on Fire a stejnojmenný sbor ve Varšavě.

Přesto, že si Kamiński nebral servítky, získal si srdce posluchačů svou jemností, pokorou i šarmem. Na nic si nehrál, choval se přirozeně. Pověděl, že vůbec poprvé přijel kázat se svým čtyřletým synem Davidem. Minulou středu se totiž vrátil z Indonésie, největší muslimské země na světě, z konference pořádané stovkou místních sborů. Když se po osmi dnech vrátil a pověděl synovi, že brzy zase odjede do Čech, mu David řekl: „Proč mě tu necháváš?“ Tak ho vzal do Prahy s sebou.

Jakub Kamiński byl se svým tlumočícím Davidem Bubikem skvěle sehraný

Dopoledne kázal o rozdělení v církvi na lidi zapálené pro Pána a na ty chladné. „Lidé říkají: Nemám sílu. Ale Bible říká, že jediný důvod toho je, že nechodí s Pánem. Na mnoha místech kážu, abychom byli vedeni Duchem svatým: Jestli neslyšíš Boží hlas, musíš si položit otázku, jestli patříš Bohu.“

Tyto ani podobné invektivy nebyly nátlakové. Osobně jsem si užíval to, jak na Kamińském spočívá pomazání evangelisty. Všechno, co říkal, bylo jednoduché, přesvědčivé, otevřené. Byl povzbudivý a věrohodně motivoval k hledání Boha. Dopoledne ještě sledoval domluvený čas, ale slovo si rozvrhl tak, že nestačil udělat výzvu. Pochopitelně jsem byl zvědavý, jak dokáže navázat svým večerním slovem, které v programu konference následovalo po dvou blocích seminářů.

Jako správný evangelista dokáže Kamińsky skvěle vyprávět příběhy. Tím, jaké podivné náboženské zvyky, co zažil na svých cestách po světě v různých sborech, pobavil všechny účastníky. Přitom nebyl pohrdavý ani zbytečně adresný, jenom vtipný, a to s cílem osvětlovat, co je to jednota křesťanů v Kristově pojetí. Přesvědčivě ukazoval, jak je jednota důležitá pro svědectví církve i pro Boží přítomnost a moc v církvi. Věřím, že právě na konferenci KMS našel mezi účastníky hodně souznění, protože v oboru jednoty církve už čeští křesťané prošli i na těchto a podobných konferencích kus cesty.

Zvědavě jsem sledoval hodinky. Kázání se blížilo k výzvě, ale také rychle utíkal čas. Jakub Kamiński odvážně a naléhavě zval přítomné k pokání z nejednoty. Reakce účastníků se mu nezdála dost intenzivní. Nedivím se tomu, protože myslím, že většinou měli pokání z věcí, o kterých evangelista mluvil, dávno za sebou. Čas vypršel, přetahovalo se, a Kamiński zesiloval volání k pokání. Mnoho lidí přišlo dopředu, patrně nesli nejednotu v církvi před Boží tvář zástupně, protože osobní pokání už učinili.

Lze povědět, že Jakub Kamiński svou výzvu zacílil na lidi, kterých se problém, který skvěle osvětlil, vesměs netýkal. Během obou promluv jsem oceňoval jeho zralá, opravdu dospělá a vyvážená stanoviska k problémům dnešní společnosti i církve. Nezkušenost jeho mládí se podle mne projevila jen v tom, že nedostatečně odhadl své posluchače. Jeho službu jsem si jednoznačně užíval. Tak výrazně obdarovaných evangelistů není mnoho a Jakub Kamiński nám ukazoval bohatství různých aspektů evangelistovy práce a také dával nahlédnout do svých motivů a postojů. Setkat se se službou takové ryzosti a kvality pro mě bylo povzbuzením.

Moderátor, pastor Jakub Limr, doporučuje český překlad Kamińského knihy Život na plný pecky

Text: Tomáš Dittrich
Foto: Tomáš Dittrich


Další konference s Jakubem Kamińskim:

Konference-Otevrene-nebe

Konference pro ženy se Sárou Kamińskou:

Konference-Kristus-mi-staci

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 13

Napsat komentář