Jak vstoupit do svobody v Kristu

Před třemi lety jsem se setkal s nástrojem, který připravil známý americký teolog a pastorační poradce Neil T. Anderson se svými spolupracovníky, aby lidem pomohl zažít prakticky a osobně osvobození a proměnu. Ve Velké Británii jsem absolvoval kurz pro křesťanské vedoucí Freed to Lead (Osvobozen k vedení).

V té době jsem čelil velké kritice, a to z více stran. Jako pastor jsem na kritiku zvyklý, ale tenkrát jí bylo mnohem víc než obvykle a byl jsem pod velkým tlakem. I když mi připadalo, že důrazy, které se na kurzu vyučovaly, znám, celý kurz jsem poctivě prošel a udělal jsem všechny praktické kroky. Neměl jsem velká očekávání, ale po návratu domů jsem cítil změnu a nové povzbuzení. Tíže byla pryč, mohl jsem se nadechnout a pokračovat ve službě. Uvědomil jsem si, že když to pomohlo mně, může to pomoct i dalším.

Zjistil jsem, že organizace, která akci pořádala, nabízí i další kurzy. Ten základní se jmenuje Svoboda v Kristu (Freedom in Christ). Po návratu domů jsem se modlil, jak dál, a během krátké doby jsem zahájil pilotní kurz s velmi různorodou skupinou křesťanů. Výsledky byly povzbudivé. Některým účastníkům Bůh změnil život. Jeden starší bratr, velmi zaměstnaný ve svém povolání a velmi pasivní ve službě a v životě s Bohem, po skončení kurzu řekl, že znovu dostal touhu Bohu sloužit a vyjít z apatie, ve které roky žil. A změnu jsem viděl i u dalších. Byl jsem nadšený, že je tu nástroj, který takto funguje.

Kurz postavený na Písmu

Anderson působil mnoho let jako křesťanský poradce v oblasti vnitřního uzdravení, vysvobození a zdravé identity v Kristu. Asi nejzásadnější z jeho knih jsou Vysvobození z pout (Návrat domů 1995), Vítězství nad temnotou (Návrat domů 1995 a 2004) a Kroky, které vedou ke svobodě v Kristu (Návrat domů 2006). Kurz Svoboda v Kristu, k němuž letos česky vyšla příručka, je založen právě na těchto třech knihách.

Kurz napsal Neil T. Anderson v roce 2004 spolu s britským autorem Stevem Gossem, původně pro britské křesťany. Později se rozšířil do celého světa. Kurz je skvělý v tom, že zahrnuje také modlitby, vyznávání Božího slova, a hlavně duchovní principy, které Anderson předtím používal v oblasti poradenství, uzdravování a vysvobozování. Své vyučování staví Anderson na Písmu, nikoliv na zkušenostech či různých zjeveních. I proto je Anderson široce přijímán a čten všemi evangelikálními křesťany.

Nejedná se o kurz poradenský, ale učednický. Je vhodný jak pro ty, kteří nově uvěřili a potřebují se zbavit různých problémů ze starého života, tak pro ty, kteří jsou křesťany již déle, ale ve svém životě bojují s nějakou nesvobodou (hříchem, strachem, sobectvím, neodpuštěním, závislostí, nevěrou a podobně), i pro ty, kteří takovým lidem slouží. Cílem kurzu je, aby každý křesťan mohl vstoupit do svobody.

7. března proběhne v Praze seminář, který se bude věnovat pořádání kurzů. Seminář povede spoluautor kurzu Steve Goss s manželkou. Kurzy zaštiťuje KMS.

Napsat komentář