Hillsong London v Brně: Co pro vás znamená chvála?

V sobotu 25. 1. proběhl v Brně seminář o vedení a o chválách s vedoucími ze sboru Hillsong London, kteří den předtím pořádali večer chval pro mládež v prostorech brněnského Slova života.

První část semináře měl na starosti Dan Watson, vedoucí mládeže církve Hillsong v Británii. Ve své promluvě se opíral o evangelijní příběh z Lukáše 5,17–26 o ochrnutém muži, kterého jeho přátelé spustili k Ježíši skrz střechu.

Dan vyzdvihl poslední verš celého příběhu, ve kterém lidé, kteří celou událost viděli, řekli: „Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.“ V angličtině je použit výraz „remarkable“, tedy „pozoruhodný“. Vedeme-li nějakou službu, měli bychom chtít být takovým vedoucím, který vstupuje do různých situací a vidí nové, pozoruhodné věci. To, co každé vedení musí mít, je vize, kam by mělo jejich společenství směřovat. Vize vnáší do společenství naději, pohled „dál“, je to schopnost vidět „lepší zítřek“.

Vedení musí mít společnou vizi, ale musí také stát společně v jednotě. V příběhu se mluví o mužových přátelích, tedy množné číslo. Kde je více lidí, bude vždy i více nápadů, názorů a rozdílných pohledů na věc, ale vedení musí spolu stát v jednotě, jako jedno tělo. Společně musí dojít k tomu, jakou vizi chtějí mít.

Danovy rady pro vedoucí tedy zjednodušeně zní takto: Zůstávejme v jednotě, nahlížejme na věci z jiného úhlu pohledu – očima víry, veďme lidi skrze problémy – nestagnujme v jednom problému, přiložme ruku k dílu a nenechávejme se skolit negativními reakcemi, které někdy přijdou.

Foto: facebook CityHouse Brno

W.O.R.S.H.I.P.

Druhá část programu byla zaměřená na chvály a mluvila o nich vedoucí chválicího týmu Tori. Využila anglického slova worship, což v překladu znamená chvála, a rozmluvila se o tom, co si pod každým písmenem představuje: W – What is worship for me? (Co pro mě znamená chvála?) s odpovědí, že chvála je to, co nás přibližuje k Bohu, a proto je důležitá. O jako organizovaný, chvály by měly být připravované s vědomím, kdo jsou naši posluchači. R jako „read the room, read the moment“, tedy upozornění na to, abychom vnímali atmosféru v místnosti a reagovali na ni. S jako song (píseň) – rozmýšlejme nad výběrem písní, záleží na posluchačích i příležitosti. H jako heaven (nebe) – ve chválách jde o přinášení nebe na zem. I jako iceberg (ledovec) – je potřeba mít hloubku, musíme mít z čeho duchovně čerpat. A nakonec P jako people (lidé) – nejde o nás samé, ale o lidi, protože chceme, aby potkali Ježíše.

Foto: facebook CityHouse Brno

Třetí část byla věnována otázkám, které účastníci posílali prostřednictvím SMSek. Odpovídali na ně Dan Watson, dva vedoucí chval a mladý vedoucí marketingu a propagací.

Jsem ve vedení dorostu našeho sboru a mám velmi blízko k hudbě. Odvezla jsem si ze semináře plno myšlenek, uvědomila jsem si, na čem bychom jako vedení měli zapracovat, co nám chybí a kde máme mezery. Také jsem se více zamyslela nad službou chval v našem sboru. Došlo mi, že někdy bývám až moc kritická. Také mi to pomohlo některé věci přesněji pojmenovat. Je dobré slyšet různé pohledy na věc, mně osobně to velmi pomáhá v osobním růstu.

Foto: facebook CityHouse Brno

Napsat komentář