Dětská konference 2023: Neuvěřitelně bohatá hostina

5
(10)

Někdy koncem listopadu jsem viděla velký sál (věřím, že to byl trůnní sál) plný lidí a uprostřed ohromný a bohatě prostřený stůl s nejrůznějšími lahůdkami, dobrůtkami a dárky, až zrak přecházel. Neslyšela jsem nic, a přesto jsem vnímala puzení přistoupit a brát si vše, na co mám chuť.

Když jsem v lednu dostala pozvání zapojit se do letošní Dětské konference a jejích příprav s tématem Rozbal to!, hned se mi ten obraz štědře prostřeného stolu vybavil. A pak to přišlo!

Foto: Soňa Rovnaníková

Konference začala dopoledne v sobotu 1. července. Kdybychom tou dobou jen tušili, jaká překvapení nám Bůh chystá… Hned od prvního shromáždění Bůh začal jednat mezi dětmi, a tak většina dětí přišla dopředu, aby rozbalila Ježíšův dárek a pozvala ho do srdce anebo obnovila své rozhodnutí následovat ho.

Druhý den si pro dar Ducha svatého přišla velká část dětí a spolu s tím se obzvlášť mezi dívkami objevila touha po dalších darech. Několik se jich dokonce rozhodlo změnit svou účast na jiných seminářích a na poslední chvíli se přihlásily na seminář o duchovních darech, který měl na starosti starší KS Praha Michal Klesnil. Ten děti vedl ke ztišení a naslouchání Božímu hlasu. Některé děti poté začaly nesměle vyslovovat, co viděly nebo slyšely. Na to dal Michal výzvu k modlitbě za uzdravení. Přihlásila se dívka se skoliózou a bolestí zad. Michal zjistil, že jedna její noha je o malinko kratší a Bůh během jeho krátké modlitby před našima očima její nohu dorovnal. Hlad po Bohu a jeho darech rostl. Děvčata poté ani nechtěla jít na bojovku, že je přece mnohem lepší se modlit.

Během večerní výzvy k přijetí duchovních darů jsem se modlila s pěti dívkami, aby dostaly dar jazyků a k mému vlastnímu překvapení začaly všechny okamžitě mluvit jinými jazyky. Bylo to jako vlna, která se mezi nimi šířila. A bylo to okamžité. Celá slova jako proudy vycházela z jejich úst.

Děti byly tak nadšené, že si během večera navzájem prorokovaly, některé vykládaly jazyky a jiné popisovaly obrazy, které pro někoho dostaly. Duch svatý nás překvapoval. Děti ani nechtěly jít spát. Přály si dál se modlit a prorokovat.

Foto: Soňa Rovnaníková

Také pondělní dopoledne bylo naprosto dokonalé. Není dojemnější pohled než pohled na skupinky navzájem si žehnajících dětí, které pláčou dojetím nebo se se zavřenýma očima usmívají a tiše modlí. Přejete si, aby ten okamžik nikdy neskončil.

Nejstarší dívky byly tak povzbuzené uzdravením kolene jedné a dorostlé nohy druhé z nich, že se vrhly na svou vedoucí a začaly se společně modlit i za její uzdravení – od srpna 2020 neměla čich ani chuť. A Bůh jejich vedoucí vrátil čich a obnovil i chuť. Holky to hned musely vyzkoušet, a tak jí nosily k ochutnání potraviny nejrůznějších vůní a chutí, aby poznávala, co to je.

Foto: Soňa Rovnaníková

Když přišlo závěrečné shromáždění, na kterém děti už tradičně vyprávějí, co s Bohem prožily nebo co si odvážejí domů, plakala jsem dojetím a radostí zároveň. Přála jsem si, abychom v tomto mimořádném Božím proudu mohli zůstat dál a ani se nevracet domů…

Autor: Radka Fleková (programová vedoucí školního oddělení DK 2023)
Úvodní foto: Soňa Rovnaníková


Dětská konference, založená Ráchel a Janem Bícovými (Sdružení Samuel, Biblická práce pro děti) v roce 2000 jako součást Křesťanské konference, je mezidenominační setkání dětí z celé republiky, jehož cílem je propojovat děti napříč církvemi a přivádět je do Boží blízkosti pomocí vyučování Božího slova, chval, sdílení ve skupinkách a mnoha dalších aktivit. Časově se kryje s Křesťanskou konferencí a je rozdělená na předškolní (děti ve věku 4–6 let) a školní oddělení (děti ve věku 7–15 let), přičemž školní část je pobytová. Více na www.detskakonference.cz

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 10

Napsat komentář