Den modliteb za volby

KMS a ČEA vyhlásily Den modliteb za volby na 1. října

Letošní volby do Poslanecké sněmovny budou pro naši zem velmi významné. Na tom se shodují příznivci nejrůznějších politických seskupení, a měli by si to uvědomit i lidé, kteří se o politiku nestarají. Pro občany naší země je tento periodický, krátký, jen několikahodinový svátek demokracie jedinou možností něco v politice ovlivnit, ale každý z nich má jen jeden hlas mezi miliony. Oč významnější pozici mají křesťané, které Bůh k modlitbě za politiky povolal a jimž navíc zaslíbil, že bude jejich modlitby vyslýchat!

Pokud si příznivci demokracie nedají vzít možnost vhodit své hlasy do urny ve volební místnosti, bylo by absurdní, kdyby křesťané nevyužili možnosti dát zaznít svému hlasu v nebesích, ať už z ticha soukromí, nebo na veřejných shromážděních. Ale i křesťané dávají přednost různým politickým stranám a ve svém hodnocení politiky se různí. Je vůbec možné to všechno dát dohromady a předstupovat před Boha Hospodina v jednotě?

Křesťanská misijní společnost a Česká evangelikální aliance vyzývají české křesťany, aby se 1. října připojili k modlitbám a půstu za volby do Poslanecké sněmovny a aby toho dne ve svých městech uspořádaly modlitební shromáždění, nebo se modlili individuálně.

V Praze se 1. října v 18–20 hodin uskuteční jedno z takových setkání v modlitebně KS Praha (Na Žertvách 23, Praha 8, metro B Palmovka). Pořádající KMS a ČEA chtějí vytvořit prostředí, kde se s postojem žehnání budou spolu modlit příznivci různých politických směrů.

Modlitby nebudou zaměřeny jen na volby, ale také celkověji na budoucnost politiky a prosazování spravedlnosti v naší zemi. Čerstvý exsenátor Zdeněk Papoušek uvede blok modliteb za vlastní volby. Mladý politolog Petr Kobylka poví, jak se modlit za politické strany i za povolební sestavování vlády. Další exsenátor a známý bojovník proti korupci Libor Michálek otevře modlitby za to, aby křesťané s perspektivou proměny společnosti hodnotami evangelia vstupovali do politiky. Setkání bude moderovat redaktor Života víry Tomáš Dittrich.

Úvody nepřesáhnou 15 minut, modlitbám bude věnováno nejméně tolik času, jako mluvení. Budou probíhat v malých skupinkách, aby všichni účastníci dostali možnost se zapojit. Modlitby budou propojeny hudební chválou a zpěvem.

Bližší informace: http://denmodliteb.kmspraha.cz

Napsat komentář