Propojit lidi Ducha a lidi Slova

Navštívil jsem Hillsong v australském Sydney. Dojem byl velkolepý. Velké obrazovky, úžasná hudba – ale to není sbor, kam bych chtěl chodit. Spousta emocí, skvělé přivítání, špatné kázání, opravdu špatné. Představa celosvětového sboru s jedním pastorem je opravdu zvláštní. Je to sbor jako show. Rodina se takhle budovat nedá. V Sydney jsem se taky potkal s křesťany, kteří se k Hillsongu stavěli negativně. To nepokládám za správné. 

Loren Cunningham: Bůh nemá předsudky, když vás chce použít

Loren Cunningham

V pátek 6. října ve věku 88 let zemřel Loren Duane Cunningham, zakladatel mezinárodního křesťanského hnutí Youth With A Mission (Mládež s posláním, YWAM) a Univerzity národů (University of the Nations). Jako vzpomínku na něj přinášíme plné znění rozhovoru, který vyšel v červnovém Životě víry v roce 2020. Světoběžník Loren … Číst více

Mariam Ibrahímová: Bůh mě ve vězení ochránil

Případ křesťanky, která byla v Súdánu odsouzena k smrti za „odpadlictví od islámu“ a posléze ve vězení také porodila dceru, před několika lety rezonoval nejen mezi křesťany po celém světě. Na Súdán kvůli ní tlačily západní vlády i lidskoprávní organizace a její osvobození, následný odlet ze země a setkání s papežem Františkem sledovala i sekulární média. Sama Mariam Ibrahímová nyní s několikaletým odstupem svůj příběh vyprávěla pro časopis Život víry.

Mladí si nemyslí, že potřebují odpuštění

Pokud otevřete Bibli, zjistíte, že Bůh to neříká. Bůh říká: „Znám tě jménem.“ Celé pasáže Bible promlouvají k dnešní mladé generaci. Jako křesťané musíme znovu objevit krásu evangelia. Když se Ježíš po vzkříšení potkal s Petrem, který naprosto selhal, neslyšíme z jeho úst žádné odsouzení. Pouze se Petra zeptal: „Miluješ mě?“

S kytarou tam, kde padají bomby

Osvobozená města a vesnice mají svoji samosprávu a úřady vědí, kde kdo bydlí. Obcházíme adresy, zdravím se s lidmi a říkám jim, že budu zpívat. A oni říkají: „Jo, jdeme taky.“ Lidé jsou velmi unavení, ani nevím, jak to popsat. V televizi vidíte, co se děje, ale přímo na místě je to strašlivé. Když tudy projíždíte, nejde neplakat.