L. Ondráček: Proč přijet na Křesťanskou konferenci?

První den letošních prázdnin odstartuje svůj program už potřicátépáté Křesťanská konference v Praze. Komu je určena a co bude její náplní? Jací řečníci přijali pozvání? Čím je jedinečná a proč stojí za to se jí zúčastnit? Své pozvání přináší Lubomír Ondráček, tajemník pořádající Křesťanské misijní společnosti.

Národní den modliteb v Betlémské kapli

Na svatodušní neděli 28. 5. se v Betlémské kapli v Praze konal Národní den modliteb. Shromáždilo se téměř 600 křesťanů z většiny českých církví ke společným modlitbám za nové vylití Ducha svatého na českou zemi a k tomu, aby vyjádřili svoji jednotu před Bohem.

Rozbal to!

Téměř mládežnický název 35. Křesťanské konference má ukazovat k osvěžujícímu proudění Ducha svatého, kterému je trojdenní konference na samém počátku prázdnin věnována. Jejími hlavními tematickými okruhy jsou duchovní dary, misie a vyhoření.

S kytarou tam, kde padají bomby

Osvobozená města a vesnice mají svoji samosprávu a úřady vědí, kde kdo bydlí. Obcházíme adresy, zdravím se s lidmi a říkám jim, že budu zpívat. A oni říkají: „Jo, jdeme taky.“ Lidé jsou velmi unavení, ani nevím, jak to popsat. V televizi vidíte, co se děje, ale přímo na místě je to strašlivé. Když tudy projíždíte, nejde neplakat. 

„Nové nadechnutí“ bylo duchovní oázou

„…Seminář „Důvěra silnější než úzkost“ přinesl na pozadí Ježíšova zápasu v Getsemane osm zastavení, jak k úzkosti přistupovat. Mimo jiné zde zaznělo, že „úzkost nevylučuje víru a víra nevylučuje úzkost“. Řešení přináší hledání vztahu – se sebou, s Bohem, s druhými lidmi. Na odpolední seminář „Dobrodružná cesta k odpuštění“ Dalimil Staněk ženy vyzbrojil pracovními listy doplněnými obrazy deseti různých míst v krajině – např. místo křivdy, rozcestník rozhodnutí, pustina důsledků, hora nadhledu, zahrada odpuštění.“

Setkání s Duchem svatým

Současné Křesťanské konference jsou sice svou účastí na přibližně pětinovém počtu těch v minulosti největších, ale stále jsou jedinečné svou atmosférou. Scházejí se na nich lidé, kterým jde o spolupráci, počítají s jednáním Ducha svatého a počítají s celkem církve, s univerzálním Kristovým tělem. Ať už jsou na akci poprvé, nebo třeba podvacáté, něco z této jedinečné atmosféry nasají.