Bývalý gangster Eriksen káže ve vězeních

4.9
(10)

Ve dnech 19. až 21. listopadu navštívil norský evangelista Jan Eriksen na pozvání Křesťanské misijní společnosti tři české věznice. Když jsem se vrátila z Věznice Příbram, měla jsem radost. 20 odsouzených pozitivně reagovalo na výzvu, nahlas se s Janem modlili a vzali si od nás i Nové zákony a Janovy knihy. Jeden z odsouzených se pohotově přidal k našemu kytaristovi Bohumilu Novákovi při vedení chval a doprovodil ho vlastní improvizací na klávesy!

Ve Věznici Bělušice reagovalo na výzvu 10 odsouzených. Na program přišli i dva Vietnamci, kteří zjevně nerozuměli. Aby jim to nebylo líto a o něco nepřišli, nabídl jim Jan, že jim požehná. Oba to přijali.

Ve věznici v Oráčově u Rakovníka přišlo 32 vězňů. Z počátku jsme vnímali určitý odstup – někteří seděli se zkříženýma rukama, poněkud odtažití, málokdo dával najevo jakýkoli zájem. Ale po úvodních chválách se začala atmosféra měnit – možná i tím, že náš kytarista zpíval vlastní písně o životě dětí z děcáku, se kterými v minulosti pracoval (čili nebyla to žádná náboženská „nalejvárna“, kterou možná čekali). Navíc Jan Eriksen opravdu mluví jejich jazykem a dokáže si získat jejich srdce – asi i tím, že během svého vyprávění ze života dává odpovědi na otázky, které se jim mohou honit hlavou. Bylo vidět, že nakonec poslouchají se zájmem.

Ve věznici v Oráčově

Na závěr Jan Eriksen všechny vyzval, aby se postavili, a kdo chce, aby po něm opakoval modlitbu přijetí Pána Ježíše. Nemodlili se zdaleka všichni, řekla bych, že tak třetina, ale když potom Jan rozdával svoji knihu Žil jsem v podsvětí, vzali si ji všichni a většina odsouzených si vzala i Bibli – Jan každému do Bible vložil fotografii sebe a své manželky, na jejíž zadní straně je krátká zpráva o tom, jak mu v životě pomohlo číst Bibli.

K četbě Bible povzbuzoval pokaždé – řekl, že modlitba je první krok, ale pak je potřeba vědomě dělat i další kroky, dělat rozhodnutí hodná muže.

Eriksen oslovil již stovky vězňů

Do věznice Bělušice jsme také přivezli nějaké křesťanské knihy a kaplan mi říkal, že z 800 odsouzených, kteří ve věznici jsou, jich cca 250 má zájem si z knihovny knihy půjčovat a číst.

Na Eriksenův program v jedné z věznic přišla i jedna pracovnice z vedení věznice. Janův příběh ji zaujal do té míry, že zůstala celou dobu, a dokonce mi pak i přišla poděkovat. Říkala, že ji to hodně oslovilo, a od Jana si vzala jak knihy, které napsal, tak Nový zákon.

Jan Eriksen navštěvuje české věznice pod vlajkou KMS pravidelně od roku 2007. Z celkového počtu 35 věznic v ČR jich navštívil 21, někde byl opakovaně, a oslovil stovky vězňů. Ovoce jeho služby v proměně lidských životů se nedá zmapovat.

Svědectvím o tom, že k proměně dochází, je třeba kniha Byl jsem otrokem svých hříchů, kterou napsal René Giňa. Vyrůstal v prostředí plném násilí, pověr, alkoholu, drog, hazardu a promiskuity a rychle se tomuto životnímu stylu přizpůsobil. Když se před pár lety ve vězení setkal s Janem Eriksenem a slyšel jeho vyprávění o tom, co pro něj Ježíš udělal, uvěřil, že se i on může vydat jinou cestou. Tehdy začala v jeho životě i v životě dalších členů jeho rodiny hluboká změna.

Jan Eriksen také býval zločinec a s prostředím věznice se důvěrně seznámil. Už před mnoha lety začal oslovovat lidi, kteří žijí podobně jako dříve on, především prostitutky a vězně, aby jim ukazoval na toho, kdo může zachránit a změnit i je. S manželkou Barbarou žije nedaleko Salzburku. Podobně jako v Česku působí Jan i v mnoha dalších zemích.

Ve věznici v Příbrami

Foto k článku: Věznice Příbram a Věznice Oráčov

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.9 / 5. 10

Napsat komentář