Anketa o domácích skupinkách: Možná nekřísíme mrtvé, ale…

5
(3)

Církev není jen o nedělních bohoslužbách, žije během celého týdne – třeba právě i díky pravidelným domácím skupinkám. Autoři časopisu Život víry se ptali křesťanů napříč denominacemi, co jim účast na skupinkách přináší.

Proč chodíte na domácí skupinku? Co vám skupinka dává?

  • Jovana (CB Praha 13): Mít společenství s křesťany jen v neděli bylo pro mne málo. Taky jsem se necítila být naplno součástí sborové rodiny. Sdílet své životy víry, společně číst Bibli a modlit se v menší skupině byl rozměr, který mi moc chyběl. A když už pro mou rodinu nebylo tak těžké nemít mne večer doma, do skupinky žen jsem se rychle zapojila.
  • Petra (CB): Dříve jsem bydlela v jiném městě a moje společenství (KS) kladlo velký důraz na domácí skupinky. Tato setkání mi velmi pomáhala v mém duchovním růstu a v prohlubování vztahů v naší komunitě. Náš sbor (CB) ve městě, kde teď bydlím, domácí skupinky nemá, ale je zaměřený na blízké vztahy svých členů a pravidelná biblická vyučování a kurzy fungují podobně jako domácí skupinky. Musela jsem si chvíli zvykat na absenci klasických skupinek, ale pak jsem objevila klady tohoto nastavení setkávání. Velkou výhodou je, že hlavním důvodem setkání je zaměření na Boží slovo a modlitby a nehrozí, že se společný čas rozmělní v pouhé povídání. 

Co je náplní setkávání vaší domácí skupinky?

  • Arnošt (KS Praha): Sdílet se, za co jsme vděční, společně chválit Boha (hudbu pouštíme z mobilu), číst Slovo, modlit se za sebe, národ, sbor. Někdy se modlíme za uzdravení. Tu a tam používáme dary Ducha.
  • Daniela (ČCE Olomouc): Obvykle to byla induktivní metoda studia Bible (jednoduchá metoda vhodná právě pro skupinky), osobní sdílení a modlitby. A taky něco dobrého na zub. 
  • Jovana (CB Praha 13): Po zkušenostech, že sdílení se často protáhne, začínáme vyučováním a povzbuzením z Bible. Probíraly jsme jeden rok anglické materiály Experiencing God, pak se na skupinku přidaly ženy, které byly pokřtěny nedávno, a jedna z nich měla touhu poznat, o čem je Starý zákon. Po půl roce jsme teprve u Třetí Mojžíšovy, ale to vůbec nevadí, protože nás baví objevovat, co nám Pán Bůh chce těmi starozákonními událostmi říci. Odkrývá se nám postupně Velký příběh.
  • Petra (CB): Základ je biblické vyučování; společně si vybereme knihu v Bibli, která nás zajímá nebo která obsahuje téma, do kterého bychom chtěli hlouběji proniknout. Ti, kdo mají obdarování k učení, si připravují jednotlivé kapitoly a střídají se. Hodně diskutujeme, někdy o každém verši. Vzájemně se tak obohacujeme. Často jsme tématem tak pohlceni, že plán nedokončíme a pokračujeme příště. 

Máte nějaký povzbudivý příběh ze skupinky?

  • Josef (CB Třinec-Sosna): Často se modlíme za naše potřeby, a proto máme hodně pozitivních příběhů. Například úspěšně složené zkoušky v autoškole, zvládnutá maturita, vyslyšené modlitby za partnera. Možná to nejsou zázraky, které by se rovnaly kříšení z mrtvých, ale myslím si, že je důležité v životě nezapomínat na malé věci, které pro nás Bůh dělá každý den a bez kterých bychom nemohli fungovat.
  • Daniela (ČCE Olomouc): Na každém místě, kde jsme bydleli, jsme založili skupinku, protože jsme to sami potřebovali. Vždy to byla skupinka ekumenická a vždy pro nás bylo důležité osobní sdílení a modlitby, spolu se studiem Bible, s důrazem na aplikaci v životě. V jedné skupince manželé řešili těžkou situaci a modlitební podpora skupinky spolu s textem, který jsme tenkrát studovali, jim pomohla ke správnému (bolestivému a nesnadnému) rozhodnutí. Byl to těžký zápas a toto dílčí vítězství bylo pro nás všechny velkým povzbuzením.
  • Jovana (CB Praha 13): Během sdílení jsme se dozvěděly, že jedna z účastnic skupinky se zajímá o zdravou výživu, a tak nás napadlo, že by se o to mohla podělit i s dalšími. Vznikla z toho nakonec aktivita celé skupinky: akce nejen pro ženy ze sboru, tři hodiny zajímavého programu, na kterém přednášely dvě kamarádky ze skupinky, i s ochutnávkou. Přišlo 45 žen, z toho polovina nevěřících. Ukázalo se, že zdravá výživa je téma, které spojuje všechny. Pro jednu návštěvnici to příjemné odpoledne bylo tak důležité, že přišla i na další nabízenou akci – Alfu Plus. Dnes se připravuje na křest.
  • Petra (CB): V době koronaviru probíhaly naše skupinky stylem korespondenčního kurzu. Byla zadána kapitola k samostudiu a jeden z vedoucích účastníkům e-mailem rozeslal svůj komentář k tématu a otázky, které jsme mu vypracované poslali zpět. Díky hromadnému rozesílání jsme viděli zajímavé postřehy ostatních účastníků. Dnes už máme opět obvyklé setkávání, ale pro velký zájem zůstala i domácí příprava s otázkami. Zájem o biblické hodiny se tak rozšířil i na členy, kteří se nemohou osobně účastnit. 

Anketa vyšla v zářijovém čísle mezidenominačního časopisu Život víry. Číslo přináší téma „Potřebujeme domácí skupinky?“, nad kterým se zamýšlejí např. Lubomír Ondráček, Jiří Unger a Tomáš Grulich. Dále nabízí ohlédnutí za letošní Křesťanskou konferencí v netradičním on-line pojetí nebo rozhovor s Lorenem Cunnighamem, zakladatelem mezinárodní organizace YWAM (Mládež s misií). V časopise také najdete článek Josefa Potočka o evolucionismu, recenzi knihy Svatý sex nebo zamyšlení nad televizním seriálem Příběh služebnice a nechybí ani příběh čtenářky o tom, jak se vyrovnávala s těžkou nemocí svého malého syna.

Časopis Život víry si můžete přečíst v papírové i elektronické verzi nebo si lze všechny hlavní články poslechnout jako audio nahrávku. Více na www.zivotviry.cz. 


Úvodní foto: Priscilla Du Preez (Unsplash)

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 3

Napsat komentář