Alžběta II: královna, která sloužila Králi

4.6
(36)

Britská královna Alžběta II., která zemřela 8. září 2022 ve věku 96 let, byla nejen veřejnou osobností – hlavou státu, symbolem monarchie, diplomatkou, nejvyšší představitelkou anglikánské církve (a tedy nesla mj. i titul „Obránkyně víry“) –, ale také upřímnou a pevně věřící křesťankou. Během své 70leté vlády o své víře v Ježíše Krista opakovaně mluvila a vyznávala, že „čerpá sílu z poselství naděje v křesťanském evangeliu“. Vybíráme několik z jejích četných výroků, v nichž se její vztah k Bohu odráží:

„Chci vás všechny požádat, ať jste jakéhokoli náboženství, abyste se za mě toho dne modlili. Modlili se, aby mi Bůh dal moudrost a sílu nést posvátné sliby, kterými se zavážu, a abych po všechny dny svého života věrně sloužila jemu i vám.“
(1952, krátce před korunovací)

„Přestože jsme schopni velkých skutků lásky, dějiny nás učí, že někdy potřebujeme zachránit od nás samotných – od naší lehkomyslnosti a hamižnosti. Bůh na svět poslal jedinečnou osobu – ani filozofa, ani vojevůdce … ale Spasitele, který má moc odpouštět.“
(2011)

„To, čemu věříme, má pro mnohé z nás zásadní význam. Za sebe mohu říci, že mi Kristovo učení a moje osobní vykazatelnost před Bohem poskytují rámec, v němž se snažím žít. … V těžkých časech čerpám velkou útěchu z Kristových slov a jeho příkladu.“
(2000)

„Nejenže nám Kristus zjevil pravdu ve svém učení. On podle toho, čemu věřil, také žil a dal nám sílu, abychom usilovali o to samé. A nakonec, na kříži, nám dal nejvyšší příklad tělesné i morální odvahy.“
(1981)

„Co by pro nás mohlo být skvělejší inspirací a radou než nepomíjející pravda, kterou nalézáme v této pokladnici, Bibli?“
(2016)

„Spoléhám na to, že mě víra provede časy dobrými i zlými. Každý den je nový začátek. Vím, že jediný způsob, jak můžu žít, spočívá v tom, že usiluji dělat, co je dobré, dívat se vpřed, ve všem, co den přináší, se snažit udělat to nejlepší a důvěřovat Bohu.“
(2002)

„… rozjímání a modlitba nám pomáhají obnovit se v Boží lásce… Vánoční poselství nám ukazuje, že tato láska je pro každého. Nikdo není mimo její dosah.“
(2013)

„Byla jsem, – a zůstávám – velmi vděčná … Bohu za jeho vytrvalou lásku. Vskutku jsem viděla jeho věrnost.“
(2016)

Autor: Tomáš Coufal, Život víry
Foto: NASA, Bill Ingalls

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.6 / 5. 36

Napsat komentář