400 let poté? Na Bílé hoře se smířili katolíci a protestanti

4.2
(14)

„Chceme se navzájem přijímat i přes názorové, teologické a praktické rozdíly, které zůstávají. Usilujeme o to, aby vzájemné nepřátelství už bylo mrtvé díky oběti Ježíše Krista,“ vyznali v sobotu 7. listopadu na Bílé hoře zástupci katolíků a protestantů.

Iniciativa smíření měla podle původního plánu na Bílou horu přivést 100 katolických kněží a 100 protestanských kazatelů a pastorů z celé České republiky. Navzájem si při příležitosti 400. výročí bitvy měli vyjádřit odpuštění a deklarovat, že chtějí žít v pokoji a společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu národa. Vzhledem k mimořádným opatřením byla akce v tomto rozsahu přesunuta na jaro a v původním termínu se na Bílé hoře uskutečnilo symbolické setkání františkána Jakuba Františka Sadílka a pastora Křesťanského společenství Petra Káchy.

Křesťané se k iniciativě mohli připojit prostřednictvím živého vysílání televize Noe nebo zasláním fotografií zachycujících přátelské podání ruky mezi katolíky a protestanty. „Je zodpovědností nás, křesťanů z obou táborů, abychom se v tomto čase smířili a vzájemně si odpustili, a to kvůli výzvě Ježíše Krista, že tak máme činit, ale také proto, že je to naše společná odpovědnost vůči dnes převážně nevěřícímu obyvatelstvu v České republice,“ uvedl za organizátory Lubomír Ondráček, tajemník Křesťanské misijní společnosti. Motem akce se staly verše z 5. kapitoly Matoušova evangelia: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“

Podporu akci vyjádřili biskupové Václav Malý a František Radkovský nebo emeritní předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý. Ve vysílání televize Noe vystoupily osobnosti z řad katolických i protestantských křesťanů. Hudebník Karel Řežábek k této příležitosti spolu se sestrou Dominikou a dalšími muzikanty nahrál novou verzi písně Otče náš nebeský. Iniciativě smíření se věnovala i DVTV, v rozhovoru s Danielou Drtinovou se setkali Jakub František Sadílek a prezident spolku České studny David Loula.

V neděli 8. listopadu na Iniciativu smíření navázaly Ekumenické nešpory za účasti zástupců České biskupské konference a Ekumenické rady církví. V aleji Českých exulantů byl odhalen Kříž smíření.

Plné znění společné deklarace smíření

Nyní společně vyznáváme, že jsme si vzájemně odpustili. Nadále se chceme navzájem přijímat  jako děti stejného Otce v nebi a rozpoznávat se jako údy jednoho těla Ježíše Krista. Od této chvíle nebudeme připomínat staré křivdy a nebudeme si vyčítat minulá provinění. Budeme společně pracovat na šíření Božího království pod vládou jediného Krále Ježíše Krista. Jemu se nyní poddáváme jako své hlavě. Vyhlašujeme, že staré věci pominuly, a hle, je tu nové. I naše vzájemné vztahy jsou od nynějška obnoveny skrze smírnou oběť Kristovu. Chceme se navzájem přijímat i přes názorové, teologické a praktické rozdíly, které zůstávají. Usilujeme o to, aby vzájemné nepřátelství už bylo mrtvé díky oběti Ježíše Krista. Rozdělující zeď byla v Kristu zbořena. Od této chvíle se chceme navzájem milovat, ctít a společně usilovat o spásu našich bližních v této zemi.

V Kristu Ježíši jsme se nyní my, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil překážky, aby z těch dvou – katolíka a protestanta – stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. Oba dva usmířil v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír nám všem. A tak v něm smíme obojí – katolíci i protestanti– v jednotě Ducha stanout před Otcem.

Úvodní foto: Hasan Almasi (Unsplash)
Video: Karel Řežábek


Líbil se vám článek? Dává vám Svět víry smysl a rádi se sem vracíte? Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. I malá částka se počítá.


Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.2 / 5. 14

Napsat komentář