4 rady, jak vyhrát boj s pornem

Před sedmi lety, v mých 25 letech, jsem vážně zápasil s pornografií. Nebyl týden, kdy bych alespoň na chvíli nenavštívil stránky s pornografickým obsahem. Toto nutkání pro mě bylo natolik silné, že jsem se nejednou odvážil sledovat pornografii i v pracovní době, když zrovna nebyl poblíž nikdo z kolegů. Pracoval jsem v té době jako lektor primární prevence.

I když jsem věděl, že pornografie je plná zvráceností, okrádá mě o radost v Pánu, převrací můj pohled na dívky, pokušení bylo silnější než já. I když jsem vyrážel do přírody, v slzách vyznával svoji hříšnost, dával Bohu sliby čistoty, selhával jsem dál.

Dnes jsem od sledování pornografie svobodný. Přesto musím svoji mysl neustále hlídat, chtěl bych zde uvést čtyři principy, které mě v životě nasměrovaly správným směrem.

1. Buď k sobě upřímný

Jedna z věcí, kterou se svým chováním snažíme udělat, je zlehčování problému. Trávíme spoustu času sebepřesvědčováním, že s pornem problém nemáme. Používáme výmluvy typu: „Mohu přestat, kdykoliv chci“, „Mám to pod kontrolou“, „Ale co, bojují všichni“. Svoboda však začíná konfrontací s touto lží. Změna je možná pouze tehdy, když budeme upřímní k Bohu, k sobě, ale i k přátelům, kterým můžeme důvěřovat: „Mám problém a potřebuji pomoc.“

Nakolik je pornografie problémem i mezi křesťany? Na webu najdeme různé zahraniční statistiky, které ukazují, že problémem obrovským. Ale jak je tomu v České republice? Svoji bakalářskou práci při dálkovém studiu evangelikální teologie v Bánské Bystrici jsem zaměřil právě na tuto problematiku a mezi křesťanské muže jsem rozeslal anonymní internetový dotazník. Ten vyplnilo 100 mužů ze Slezské církve evangelické a. v. (SCEAV) a 30 mužů z ostatních evangelikálních církví. Více než 75 % z těchto mužů uvedlo, že aktivně slouží ve svých sborech nebo církvích. Ve svém zkoumání jsem se zaměřil především na vzorek mužů ze SCEAV, ale v porovnání s muži ostatních evangelikálních církví byly výsledky téměř totožné.

Celkově ze všech 130 mužů jich aktivně vyhledávalo nebo sledovalo pornografii v posledním měsíci 50 %. Největší procento bylo u svobodných mužů ve věku 19–26 let, z 23 mužů se jich přiznalo k sledování pornografie v posledním měsíci přes 80 %, 7 z nich i vícekrát týdně. Pornografie ale nebyla problémem jen svobodných, ze skupiny 27 ženatých mužů ve věku 27–40 let jich pornografii v posledním měsíci sledovalo 40 %.

2. Rozpoznej spouštěče

K prolomení závislosti je důležité rozpoznat spouštěče, které tě do pokušení vedou. Na pochybení může být pozitivní to, že se z něj poučím. Je dobré si položit otázku: Co mě k selhání dovedlo? Co bych měl příště udělat jinak, abych se podobné situaci vyhnul?

Když vím, že to na mě přichází po tom, co se pohádám s manželkou, není od věci si udělat přesný scénář, co dělat, když se do podobné situace dostanu znovu. Když vím, že je pro mě nejrizikovějším dnem pondělí, den, kdy ze mě spadne všechna duchovní služba, je třeba si udělat podrobný scénář, jakým způsobem budu pondělí trávit tak, abych pokušení minimalizoval.

Jde o to, vychytat místa, která jsou pro nás riziková, a udělat si takovou prevenci, abychom pokušení minimalizovali. Takovým spouštěčem mohou být pro někoho například různé typy seriálů, četba knih, různá místa, obchodní centra, bazén nebo sauna. Těmto činnostem je pak dobré se vyhýbat. 

3. Najdi si přítele

Osobně mi trvalo delší dobu, než jsem dokázal o svém problému s někým otevřeně hovořit. Moje rozhovory s křesťanskými muži na téma pornografie měly z počátku velmi nekonkrétní charakter: „A jak se ti vede?“ ptá se mě přítel. „No, v oblasti pokušení vedu zápas, můžeš se za mě prosím modlit?“ Více jsem nedokázal povědět, a podle toho to taky vypadalo. O svých slabostech mluvíme neradi.

V rámci anonymního dotazníku se téměř 60 % mužů přiznalo k tomu, že se se svým problémem nedokáže svěřit. Muži měli nejčastěji strach ze ztráty důvěry a přiznání vlastní chyby. Je však nesmírně důležité povědět o svém problému nejen Bohu, ale i nějakému věřícímu příteli, který by se v této věci pro nás mohl stát oporou.

Vzpomínám si na pocity trapnosti, ale i neskutečné úlevy, kdy jsem se poprvé rozhodl svůj problém detailně vylíčit jednomu staršímu bratrovi. Chcete-li být čistí, potřebujete také být někomu vykazatelní.

Jednou z nejčastějších chyb, kterou v této oblasti děláme, je, že příteli povíme: „Zeptej se mě za nějaký čas, jak se mi daří.“ Jedná se však o špatný postoj, zodpovědnost za svou změnu totiž přenášíme na druhou osobu. Pokud chceme zakusit skutečnou proměnu, je potřeba, abychom za své jednání sami převzali zodpovědnost a byli v tom aktivní. Zavázat se, že příteli sami minimálně dvakrát týdně pošleme zprávu, jak se nám v oblasti pornografie daří a jaké kroky děláme pro to, abychom zůstali čistí.

4. Připrav se na dlouhý zápas

Slyšel jsem vyprávění člověka, který byl ze závislosti na pornografii Bohem zázračně osvobozen ze dne na den, ale ve většině příběhů, které od mužů slyším, jde o běh na dlouhou trať. Existují vědecké studie o závislosti na pornografii, které hovoří o prokazatelných změnách v oblasti mozku. K původnímu přednastavení pak může cesta trvat i několik let.

V zápase s internetovou pornografií se může stát nepostradatelným pomocníkem i softwarová ochrana. Existují placené programy jako Covenant Eyes, X3watch nebo Accountable2you, které dokážou monitorovat činnost na všech vašich elektronických zařízeních. Fungují na principu vykazatelnosti partnerovi, kterého si sami zvolíte. Tomu pak přijde seznam potencionálně nebezpečných stránek, které jste navštívili. Na mobilu a tabletu je však třeba používat pouze prohlížeč dané společnosti.

Pokud hledáte program, který vám zadarmo zablokuje přístup na většinu stránek s nevhodným obsahem, můžete vyzkoušet program Norton Security. Sám také používám rozšíření AdBlock na blokování všemožných reklam a na svém facebooku průběžně filtruji všechny přátele, kteří sdílí pro mě nevhodný obsah.

Pornografie dokáže zničit vztahy, manželství, proměnit potencionálního misionáře v impotentního křesťana. Pornografie dokáže zdiskreditovat pastora, nevede k dlouhodobému uspokojení a dokáže konzumenta přivádět k větším a větším zvrácenostem. Ano, pornografie je problém. Žijeme v pornografické kultuře, a to je jeden z důvodů, proč je to tak těžké. Boj s pornografií je nesmírný duchovní zápas.

Ale je tady Ježíš. On lidi, kteří mají problém s pornem, miluje. Miluji Ježíše, protože má moc vysvobodit zotročené srdce. Ten, který závislost na pornu neznal, se stal závislostí na pornu, aby se závislý na pornu mohl v něm stát Boží spravedlností. (2. Korintským 5,21 parafrázováno)

Zdroj: Život víry

Napsat komentář